O'quv qo'llanmalar

 

 Uslubiy  ko‘rsatma  umumta’lim  maktablarining  barcha  fan  o‘qituvchilari 
uchun  mo‘ljallangan  bo‘lib,  u  videolarni  ulash  asoslarining  boshlang‘ich 
tushunchalari, asosiy elementlari, operatorlari, ularning turlari va qo‘llanilish o‘rni, 
videolarni ulash ko‘nikma va malakalarini shakllantirish bo‘yicha nazariy va amaliy 
bilimlarni o‘z ichiga olgan. 

2023-03-13 05:58:31 | ko'rishlar soni: 27 | Yuklab olindi: 9-marta

Ushbu  ko‘rsatmada  umumta’lim  muassasalarida  faoliyat  ko‘rsatayotgan 
o‘qituvchilarning  kоmpеtеntligi,  innovatsion  faoliyatni  tashkil  etish,  o‘quv 
mаshg‘ulоtlаrini  sаmаrаli  pеdаgоgik  tеxnоlоgiyаlаr,  yоndаshuvlаr  bilаn  bоyitish, 
tа’lim jаrаyоnining mаzmunigа pеdаgоg kаdrlаrning zаmоnаviy tеxnоlоgiyаlаri vа 
uslubiyаtlаri,  usullаrini  qо‘llаsh,  shаxsiy  qоbiliyаtlаrini  nаmоyоn  qilish,  mаzkur 
sоhаdа о‘qituvchining innоvаtsiоn fаоliyаtini sаmаrаli tаshkil еtish vа uni yаnаdа 
оshirishgа qaratilgan bo‘lib, umumta’lim maktablari o‘qituvchilari uchun uslubiy 
yordam bo‘ladi degan umiddamiz. 

2023-03-09 10:57:18 | ko'rishlar soni: 17 | Yuklab olindi: 8-marta

Ushbu uslubiy ko‘rsatmada chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayorgarlik fanida 
qurollardan  otishning  asoslari  va  qoidalari  ko‘rsatilgan.  Shuningdek  o‘qotar 
qurollar  va  qo‘l  granatalari  haqida  ma’lumotlar  berilgan.  Uslubiy  ko‘rsatmadagi 
ma’lumotlar    darslarning  qiziqarli  o‘tilishida  va  o‘quvchilarni    PISA  xalqaro 
baholash  dasturiga  tayyorlashda  amaliy  yordam  beradi.  Ko‘rsatma  umumta’lim 
maktablarining  chaqiruvga  qadar  boshlang‘ich  tayorgarlik  fani  o‘qituvchilariga 
mo‘ljallangan. 

2023-03-02 06:47:23 | ko'rishlar soni: 17 | Yuklab olindi: 6-marta

Nowadays  the  movements  can  be  seen  in  education  system.  The 
responsibility of teachers is increasing in order to introduce the foreign language 
at a high level to the learners of our Republic. The bright proof of it is the decree 
“About the culture of reading and recitation as well as popularization” by our 
President  Shavkat  Miromonovich  Mirziyoyev  in  2017  on  the  12
th of  January. 
This  problem  of  course,  was not discussed  accidentally.  Today  the  process of 
teaching the foreign language should be organized with strict plans. We, teachers 
should solve these kinds of defects and to help the learners of our Republic to 
widen their world outlook. 

2023-02-23 09:15:34 | ko'rishlar soni: 14 | Yuklab olindi: 4-marta

The historical monuments of Uzbekistan have attracted Western travelers for 
centuries. 
From Marco Polo to the Great Game spies, Uzbekistan was  always at the 
heart of the intrigue, its cities the routers of the great interchange between East and 
West that we call the Silk Road. 
But for most of that time it was only the hardiest of travelers risking life and 
limb who managed to see the great jewels connecting the caravan roads.

2023-02-23 04:57:59 | ko'rishlar soni: 19 | Yuklab olindi: 8-marta

Uslubiy  ko‘rsatma  umumta’lim  maktablarining  informatika  fani 
o‘qituvchilari  uchun  mo‘ljallangan  bo‘lib,  wordpress  asoslarining 
boshlang‘ich tushunchalari, asosiy elementlari, operatorlari, ularning turlari 
va qo‘llanilish o‘rni, dasturlash malakalarini shakllantirish bo‘yicha nazariy 
va amaliy bilimlarni o‘z ichiga olgan 

2023-02-21 08:30:58 | ko'rishlar soni: 18 | Yuklab olindi: 6-marta

Adobe Premire Proo CC dasturi yordamida video darslar tayyorlash

2023-02-20 08:56:31 | ko'rishlar soni: 28 | Yuklab olindi: 9-marta

Srkatch dasturi imkoniyatlari

2023-02-02 06:05:49 | ko'rishlar soni: 52 | Yuklab olindi: 22-marta

Tarix darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish metodlari

2023-02-02 06:02:17 | ko'rishlar soni: 44 | Yuklab olindi: 12-marta

Uslubiy ko‘rsatma umumta’lim maktablarining informatika fani o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, wordpress asoslarining boshlang‘ich tushunchalari, asosiy elementlari, operatorlari, ularning turlari va qo‘llanilish o‘rni, dasturlash malakalarini shakllantirish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni o‘z ichiga olgan

2023-01-23 04:27:26 | ko'rishlar soni: 48 | Yuklab olindi: 18-marta