Badiiy nashrlar

 

Mazkur qiyosiy chastotali lug‘ati o‘zbek xalq og‘zaki ijodi
namunalari (qo‘shiq, maqol, topishmoq, ertak) matni asosida yaratilgan
bo‘lib, unda 46329 mingga yaqin so‘zlar kompyuter yordamida qayta
ishlangan. So’zshakli variantlarining matnlarda qo‘llanish darajasi
(chastotasi) keltirilgan. Lug‘atda so‘zshakllarining statistik va grammatik
tabiatini tasvirlash maqsad qilib qo‘yilgan.
Qiyosiy chastotali lug‘at o‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalari tili
bilan qiziquvchi keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.

2022-11-29 09:58:57 | ko'rishlar soni: 160 | Yuklab olindi: 66-marta

2020-10-26 06:44:29 | ko'rishlar soni: 684 | Yuklab olindi: 213-marta

2020-10-22 06:59:20 | ko'rishlar soni: 1380 | Yuklab olindi: 1088-marta

2020-10-22 06:41:40 | ko'rishlar soni: 437 | Yuklab olindi: 191-marta

Ушбу китобда башарият тарихида аянчли из қолдирган, дунё халқлари бошига оғир мусибатлар солган Иккинчи жаҳон урушининг бошланиш сабаблари ва оқибатлари, урушнинг аёвсиз тўқнашувларида иштирок этган ўзбекистонлик жангчилар кўрсатган қаҳрамонликлар жомлик жасур инсон Абдихол Тангматов мисолида ёритиб берилади.

Рисола халқимизнинг 1941-1945 йиллардаги Иккинчи жаҳон урушида эришилган буюк ғалабага қўшган муносиб ҳиссасини тарихий ҳужжатлар асосида кўрсатиш, фашизмга қарши жангларда қатнашган юртдошларимизнинг номларини абадийлаштириш, ёш авлодни мардлик, Ватанга меҳр ва садоқат руҳида тарбиялаш мақсадида битилди.

Китоб иккинчи жаҳон урушида қозонилган ғалабанинг 75 йиллигига бағишланади.

 

2020-10-22 06:00:51 | ko'rishlar soni: 722 | Yuklab olindi: 531-marta

Romanda keltirilgan voqealar qamrovi juda keng: 30- yillarning mash`um “qatag`on” qilish manzaralari, 80-yillardagi ko`pchilikni yostig`ini quritgan Afg`onistion urushi lavhalari, shu yillarda sodir bo`lgan “o`zbek ishi”…  Insonlar hayotida sodir bo`ladigan bu uchta yirik, juda katta hajmli voqealarni bir- biri bilan bog`lashda yozuvchi mahoratiga tan bermaslikning iloji yo`q.  Voqealar yokin qahramonlar haqida yaxshisi o`zingizni mutolaaga chorlaymiz.

2020-10-05 07:28:56 | ko'rishlar soni: 2546 | Yuklab olindi: 1146-marta

2020-09-29 07:05:52 | ko'rishlar soni: 521 | Yuklab olindi: 147-marta

2020-09-28 09:09:22 | ko'rishlar soni: 618 | Yuklab olindi: 161-marta

Жамият  тараққиёти,  таълим-тарбия  самарадорлиги, ҳаёт даги  янгиликлар  фидойи  кишиларнинг  меҳнатига, ижодкорлик салоҳиятига кўп жиҳатдан боғлиқ. Биз уларнинг ҳаёт йўлларидан, касбдош сифатида улашган панд-насиҳатларидан оладиган сабоғимиз – эзгулик, меҳр-шафқат, инсонпарварлик,  оқкўнгиллик,  бағрикенглик,  илмга  ташналик каби фазилатлардир.

2019-10-25 05:46:00 | ko'rishlar soni: 2743 | Yuklab olindi: 2515-marta
2019-02-27 07:56:35 | ko'rishlar soni: 1703 | Yuklab olindi: 1428-marta