Badiiy nashrlar

 

Aziz bolajonlar! Siz uchar devlarni, Sichqonboy, Qo ng ‘izboy, Mulla Tappak
haqida bilishni xohlaysizmi? Unda bu ertaklarni о qishga shoshiling. Agar ertak sizga
yoqib qolsa, albatta uni о rtoqlaringizga, ukangiz va singlingizga aytib bering. ‘Qirq
yolg ‘on ertaklar kitobidan siz to g ri bo lishni, yolg ‘on gapirmaslikni о rganasiz.
Qo ‘lingizdagi Ertaklar уaxshilikka уetaklarturkumi ostidagi kitob sizga olam-olam
zavq bag ishlaydi.
“0‘zbekiston milliy ensiklopediyasiDavlat ilmiy nashriyoti tomonidan taqdim
qilinayotgan ushbu kitob, sizning ajralmas do stingizga aylanadi, degan umiddamiz.

2022-11-30 05:01:52 | ko'rishlar soni: 0 | Yuklab olindi: 0-marta

XX асрнинг улкан адибларидан бири Одил Ёқубовнинг унинг
вафотидан сўнг дунё юзини кўраётган бу китобига адибнинг охирги
йилларда қаттиқ тер тўкиб ёзган «Осий банда», «Хотиралар»,
«Қарноқ» сингари бадиий асарлари жамланди. Улар алоҳида асарлар бўлса ҳам, худди бир-бирининг мантиқий давомидай ҳаяжон
билан ўқилади. Уларда адиб турғунлик деб аталган йилларнинг
мураккаб, зиддиятли ўта драматик воқеаларини қаламга олади.
Ўзи ҳаётда кўрган, билган, бошидан кечирган воқеаларни ҳаққоний
бадиий тарихга, реал шахсларни эса ўзида давр муҳрини ташиган,
даврнинг юлдузи ва сайёраси бўлган жозибадор, бадиий гўзал,
юксак даражада ибратли бадиий қаҳрамонларга айлантиради. У
яратган Ота, Онаизор бадиий тафаккурнинг ноёб мулки, улар
бошдан кечирган кўргиликлар ҳақида кўз ёши тўкмасдан ўқиш
мумкин эмас. Одил Ёқубов бу асарларни халқ учун ёзган. У
ҳамон халқнинг хизматида камарбаста.

2022-11-29 10:19:37 | ko'rishlar soni: 4 | Yuklab olindi: 2-marta

Mazkur qiyosiy chastotali lug‘ati o‘zbek xalq og‘zaki ijodi
namunalari (qo‘shiq, maqol, topishmoq, ertak) matni asosida yaratilgan
bo‘lib, unda 46329 mingga yaqin so‘zlar kompyuter yordamida qayta
ishlangan. So’zshakli variantlarining matnlarda qo‘llanish darajasi
(chastotasi) keltirilgan. Lug‘atda so‘zshakllarining statistik va grammatik
tabiatini tasvirlash maqsad qilib qo‘yilgan.
Qiyosiy chastotali lug‘at o‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalari tili
bilan qiziquvchi keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.

2022-11-29 09:58:57 | ko'rishlar soni: 4 | Yuklab olindi: 2-marta

Ушбу тўпламда муаллифнинг энг сара ҳикоялари
жамланган. Ҳикояларда икки жиҳат — афғон уруши
мавзуси ва қадим Сурхон манзараси яққол кўриниб
туради. Ижодкорнинг аксарият хикояларида хотирага садоқат инсонпарварликнинг ёрқин ҳаётий ифодаси,
севги-мухаббат ёрқин бўёқларда ўз ифодасини топган.

2022-11-16 05:05:52 | ko'rishlar soni: 19 | Yuklab olindi: 6-marta

Суз билан кунгил тубига кириш мумкин. Суз билан тошбагрларни
эритиш мумкин. Мухаммад Юсуф уз сузи билан халкимиз юрагидан жой
олган, сузи билан хак гапни айтолган ижодкор эди. Ушбу тупламга кирган
шеърлар алладачон мухлисларга ёд булиб кетган, охангларга солиб кушик
дилиб айтилган булса хам шоир рухини яна бир шод ва ёд этишга жазм
этдик.

2022-11-10 05:24:04 | ko'rishlar soni: 68 | Yuklab olindi: 63-marta

Qo‘lingizdagi to‘pam buyuk sarkarda Amir Temur haqida. Roman
turk yozuvchisi Dundar Alp qalamiga mansub. Ushbu asar 1912-yilda
Istanbulda nashr etilgan. Romanda sohibqiron bobomizning insonparvarligi va bag‘rikengligi, o‘z maqsadiga erishish yo‘lida chekkan zahmatlari ko'rsatib berilgan.
Asarni o‘qir ekanmiz, jasurlik, sadoqat va saxiylik xislatlariga ega
bo‘lgan betakror iste‘dod sohibining erishgan yutuqlaridan quvonamiz. Shunday ajdodlarimiz borligidan faxrlanish tuyg‘usi siz-u bizni
hamisha ezgulikka chorlab turishiga ishonamiz.

2022-11-08 08:18:49 | ko'rishlar soni: 38 | Yuklab olindi: 15-marta

2020-10-26 06:44:29 | ko'rishlar soni: 356 | Yuklab olindi: 123-marta

2020-10-22 06:59:20 | ko'rishlar soni: 473 | Yuklab olindi: 355-marta

2020-10-22 06:41:40 | ko'rishlar soni: 283 | Yuklab olindi: 122-marta

Ушбу китобда башарият тарихида аянчли из қолдирган, дунё халқлари бошига оғир мусибатлар солган Иккинчи жаҳон урушининг бошланиш сабаблари ва оқибатлари, урушнинг аёвсиз тўқнашувларида иштирок этган ўзбекистонлик жангчилар кўрсатган қаҳрамонликлар жомлик жасур инсон Абдихол Тангматов мисолида ёритиб берилади.

Рисола халқимизнинг 1941-1945 йиллардаги Иккинчи жаҳон урушида эришилган буюк ғалабага қўшган муносиб ҳиссасини тарихий ҳужжатлар асосида кўрсатиш, фашизмга қарши жангларда қатнашган юртдошларимизнинг номларини абадийлаштириш, ёш авлодни мардлик, Ватанга меҳр ва садоқат руҳида тарбиялаш мақсадида битилди.

Китоб иккинчи жаҳон урушида қозонилган ғалабанинг 75 йиллигига бағишланади.

 

2020-10-22 06:00:51 | ko'rishlar soni: 422 | Yuklab olindi: 311-marta