Jurnallar

 

“MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARI ASOSIDA INTEGRATSIYALASHTIRILGAN TA'LIMNI TASHKIL ETISH MASALALARI”

2023-12-26 05:26:45 | ko'rishlar soni: 228 | Yuklab olindi: 122-marta

P5BL МОҲИЯТИ ВА ТАЪЛИМ АМАЛИЁТИГА АЛГОРИТМЛИ ЁНДАШУВ

2023-10-19 06:27:04 | ko'rishlar soni: 159 | Yuklab olindi: 113-marta

SCIENCE AND INNOVATION
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME

2023-10-19 06:23:27 | ko'rishlar soni: 76 | Yuklab olindi: 19-marta

P5BL VOSITASIDA O‘QITUVCHILARDA KOGNITIV JARAYONLARNI FAOLLASHTIRISHNING ILMIY-METODIK TALQINI

2023-10-19 06:09:06 | ko'rishlar soni: 87 | Yuklab olindi: 34-marta

OʻQITUVCHINI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA P5BL MOHIYATI

2023-10-19 05:26:37 | ko'rishlar soni: 128 | Yuklab olindi: 21-marta

Tizimli aseminar va mahorat darslariga innovativ yondashuv-P5BL misolida

2023-10-19 04:56:24 | ko'rishlar soni: 82 | Yuklab olindi: 31-marta

Maqolada adabiy ta‟lim uzviyligini ta‟minlashda uzviylik shakllarini qo„llash, adabiyot fanini o„qitishning sifat va samaradorligini oshirish, uzviylikni ta‟minlovchi muhim omillarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, adabiy ta‟lim dasturlari, ta‟lim bosqichlarida o„quvchilarning xarakter xususiyatlari, adabiy ta‟limga bo„lgan munosabat, adabiyot darslarini tashkil etish omillari ham tadqiq etilgan. Uzviylikning muhim shakllari sifatida mavzularni tadrijiy taqdim etish, o„quv dasturlaridagi uyg„unlikni birlashtirish, modulli bog„lanish, integrativ dasturlar yaratish, mavzulararo bog„liqlikni ta‟minlash kabilar tadqiq etilgan.

2023-10-17 11:03:39 | ko'rishlar soni: 79 | Yuklab olindi: 30-marta

Ushbu maqolada pedagog-xodimlar faoliyatida umrbod o‘qishni tashkil qilish masalalari, uning o‘ziga xos jihatlari, o‘qituvchi uzluksiz o‘qish bilan shug‘ullanishining amaliy ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

2023-10-17 08:08:33 | ko'rishlar soni: 76 | Yuklab olindi: 25-marta

Ushbu maqolada o‘qituvchining kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantirish mohiyati hamda o‘qituvchi–o‘quvchi munosabatlarini muvofiqlashtirish borasidagi tavsiyalarning ahamiyati yoritilgan.

2023-10-17 07:07:39 | ko'rishlar soni: 111 | Yuklab olindi: 48-marta

Ushbu maqolada o‘qituvchining kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantirish mohiyati hamda o‘qituvchi–o‘quvchi munosabatlarini muvofiqlashtirish borasidagi tavsiyalarning ahamiyati yoritilgan.

2023-10-17 07:07:39 | ko'rishlar soni: 94 | Yuklab olindi: 41-marta