Kitob javoni

 

Диссертация  мавзусининг  долзарблиги  ва  зарурати.  Жаҳон  таълим 
тизимида  ахборот-коммуникация  технологияларидан  фойдаланишнинг 
замонавий босқичи турли кўринишларда олиб борилмоқда. Асосий йўналиши 
ўқитувчилар  тайёрлаш  ҳисобланган  олий  таълим  муассасалари 
битирувчиларнинг  ахборот-коммуникация  технологияларидан,  хусусан, 
виртуал  технологиялардан  фойдаланишни  мукаммаллаштириш,  доимий 
равишда  ўз  касбий  даражасини  ошириб  бориш,  замонавий  ахборотлашган 
жамиятнинг  ривожланиш  тенденцияларига  мосликни  таъминлашга 
йўналтирилган  таълим  дастурларини  жорий  этишга  алоҳида  эътибор 
қаратилмоқда.

2023-03-01 09:43:00 | ko'rishlar soni: 22 | Yuklab olindi: 7-marta

"Kvest" texnologiyasi asosida maktab o'qituvchilarining darslarini loyihalash kompetentligini rivojlantirish

2023-02-02 06:27:27 | ko'rishlar soni: 64 | Yuklab olindi: 50-marta

Shavkat Rahmon she'riyatida metaforani hosil qiluvchi leksik-gramatik vositalar tadqiqi

2023-01-23 04:38:57 | ko'rishlar soni: 48 | Yuklab olindi: 30-marta

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда
Интернет технологиялари асосида ўқитувчиларнинг касбий даражасини
ривожлантиришга алоҳида аҳамият қаратилиб, масофавий таълим шаклининг
ижтимоий-иқтисодий самарадорлиги юқори баҳоланади. Ўқитувчилар
малакасини оширишга ихтисослашган таълим ташкилотлари томонидан
онлайн шаклда ўқитишнинг илғор педагогик ёндашувлари, илмий-методик
маълумотларни етказишнинг кўп қиррали, кўп йўналишли ва эмоционалкоммуни

2022-12-14 05:52:22 | ko'rishlar soni: 50 | Yuklab olindi: 16-marta

Жаҳон тилшунослигида ХХ асрнинг 50-йилларидан эътиборан тил ва матн
муаммолари билан боғлиқ масалаларни компьютер технологиялари ёрдамида
ҳал қилиш тадқиқи билан, нафақат тилшунос, балки бошқа соҳа олимлари ҳам
шуғулланиб келмоқда. Мазкур масалалар ҳар қандай матнни лисоний
ўрганишнинг янги-янги имкониятлари тил материалини ахборот технология
дастурлари орқали танлаш, таҳлил қилиш ва уни қайта ишлаш жараёнини
муайян даражада тезлаштиришга ҳамда матннинг турли хусусиятлари ҳақида
математик жиҳатдан тўғри ва аниқ маълумотларни қўлга киритишга замин
яратмоқда. Шунингдек, катта ҳажмдаги матнларни таҳлил қилишга имкон
берувчи технологиялар ҳамда ахборотни қайта ишловчи дастурлар ёрдамида
лингвоквантитатив ва лингвостатистик таҳлил орқали нутқий бирликларни
автоматик қайта ишлаш,

2022-11-22 06:54:10 | ko'rishlar soni: 125 | Yuklab olindi: 81-marta