O'quv qo'llanmalar

 

М.Қ Пардаев., Р.Ж.Ишмуҳамедов, Ҳ.Ҳ Имомовлар томонидан тузилган дарсларнинг технологик хариталари намуна сифатида келтирилди.
Самарқанд ҚХИнинг «Олий математика ва ахборот технологиялари» кафедраси қошида интерфаол дарслар лабораторияси ишлаб турибди. Лаборатория раҳбари профессор П.З.Давронов томонидан олий ўқув юртлари, мактаблар, касб ҳунар колледжлари, лицейцлар ўқитувчилари, малака ошириш институти тингловчиларига шартнома асосида интерфаол дарсларни намойиш қилиш йўлга қўйилган.
 
2020-10-23 06:55:01 | ko'rishlar soni: 79 | Yuklab olindi: 31-marta

PISA tadqiqotida kreativ fikrlashni baholash doirasi (PISA 2021 Creative Thinking Framework (Third Draft]] Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD] tomonidan amalga oshiriladigan PISA (The Program for International Student Assessment] tadqiqotida ilk bor o'tkazilayotgan kreativ fikrlashni baholash yo'nalishi haqida asosiy tushunchalar, baholashda e’tibor qaratiladigan muhim jihatlar, topshiriq namunalari va baholash yondashuvlarini o'z ichiga oladi.

2020-10-22 08:10:33 | ko'rishlar soni: 110 | Yuklab olindi: 46-marta

2020-10-22 05:49:48 | ko'rishlar soni: 136 | Yuklab olindi: 91-marta

2020-10-22 05:38:12 | ko'rishlar soni: 70 | Yuklab olindi: 34-marta

Ushbu  uslubiy  qo‘llanma  xalq  ta’limi  xodimlarini  qayta tayyorlash  va  ularning  malakasini  oshirish  tizimida  o‘qitiladigan o‘quv  modullari  bo‘yicha  amaliy  mashg‘ulotlarni  samarali  tashkil etish  hamda  ijobiy  natijaga  erishish  uchun  ma’lum  darajada  xizmat qiladi. Qo‘llanmada ta’limni tashkil etish turlari va shakllari, amaliy mashg‘ulotning  boshqa  o‘quv  mashg‘ulotlaridan  farqi,  ularni loyihalash, o‘qituvchining amaliy darsga tayyorgarligiga doir ayrim tavsiyalar berilgan. Shu bilan birga amaliy mashg‘ulotning maqsadi, vazifalari, o‘tkazilish tartibi keltirilgan.

2020-10-20 05:54:59 | ko'rishlar soni: 64 | Yuklab olindi: 22-marta

2017-2021- yillarda muljallangan" O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha harakatlar strategiyasi" O`zbekiston Respublikasi Prezidentining  "Pedagog kadrlarni qayta tayyorlsh xal ta`limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning  malasini oshirish buyicha tizimini yanada takomillashtirish chota tadbirlari to`g`risida" gi Qaroriga muvofiq, ta`lim bosqichlarini uzluksizligini va izchilligini ta`minlash, ta`lining zamonaviy metodologiyasini ta`minlash hamda ular asosida pedgog xodimlarni qayta tayyorlash v aularning malasini oshirish mazmunini yanada takommilashtirishni taqozo etadi. 

2020-09-12 06:42:44 | ko'rishlar soni: 191 | Yuklab olindi: 142-marta

2017-2021- yillarda muljallangan" O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha harakatlar strategiyasi" O`zbekiston Respublikasi Prezidentining  "Pedagog kadrlarni qayta tayyorlsh xal ta`limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning  malasini oshirish buyicha tizimini yanada takomillashtirish chota tadbirlari to`g`risida" gi Qaroriga muvofiq, ta`lim bosqichlarini uzluksizligini va izchilligini ta`minlash, ta`lining zamonaviy metodologiyasini ta`minlash hamda ular asosida pedgog xodimlarni qayta tayyorlash v aularning malasini oshirish mazmunini yanada takommilashtirishni taqozo etadi. 

2020-09-12 06:21:30 | ko'rishlar soni: 248 | Yuklab olindi: 175-marta

Oʻquvchilarda yozuvga oid kompetensiyalarni shakllantirish
Ona tili darslarining samaradorligini oshirish, unda oʻquvchilarni faollashtiradigan, mantiqiy fikrlashga undaydigan metod va usullarni, mashqlar tizimini ishlab chiqish, matnni lingvistik tahlil ustida ishlash dolzarb masalalardan biridir.

2020-03-03 04:02:20 | ko'rishlar soni: 916 | Yuklab olindi: 857-marta