O'quv qo'llanmalar

 

Ushbu uslubiy qo‘llanma umumiy o‘rta ta’lim maktablari, ixtisoslashgan maktablar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida o‘tkaziladigan ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, badiiy va tantanali kechalar, bayram kunlari, haftaliklar, davra suhbatlari, tarbiyaviy ishlarni tashkil etish hamda o‘tkazishda o‘qituvchilar va faol o‘quvchilarga mo‘ljallangan.

2023-06-07 09:22:25 | ko'rishlar soni: 1118 | Yuklab olindi: 908-marta

Mazkur uslubiy qo‘llanmada mumtoz she’riy namunalarning vazniy qolipi –aruz vazninining nazariy asoslari maktab o‘qituvchilari va o‘quvchilari uchun sodda bayon tilida ifodalab berilgan. Aruzdagi tayanch tushunchalar, vaznni tahlil qilish yo‘llari muvofiq metod va tashkilotchi chizmalar vositasida berilgan.

2023-06-07 09:16:50 | ko'rishlar soni: 369 | Yuklab olindi: 261-marta

Ushbu uslubiy qo‘llanma ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilarining 5-,6-,7-sinf adabiyot fanidan o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini aniqlashi uchun mo‘ljallangan. Qo‘llanmaga mavzular kesimida testlar va zamonaviy texnologiya va usullarga asoslangan turli didaktik topshiriqlar kiritilgan.

2023-06-07 09:04:46 | ko'rishlar soni: 3213 | Yuklab olindi: 3045-marta

Mazkur uslubiy qo‘llanma PISA xalqaro dasturining o‘qish savodxonligi yo‘nalishiga oid talablar asosida tayyorlangan bo‘lib, unda umumiy o‘rta ta’limda o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini adabiy matnlar asosida rivojlantirish nazarda tutilgan. Adabiy matnlarni o‘qitish orqali o‘quvchilarda o‘qish, anglash, mantiqiy hamda tanqidiy fikrlash, hayotiy muammolarni hal qila olish ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishga oid ishlanmalar topshiriq namunalari hamda baholash mezonlari keltirilgan.

2023-06-07 05:44:08 | ko'rishlar soni: 393 | Yuklab olindi: 217-marta

Mazkur uslubiy qo‘llanma Amerika kengashining ”Fulbrayt” dasturi asosida O’zbekistonda STEM fanlarining o’quv reja va dasturlarini takomillashtirish, o‘qituvchilarni maktab bazasida STEM yondashuv bilan tanishtirish hamda ularda STEM (STREM, STEAM) ta’lim metodlarini amaliyotda qo‘llash ko‘nikmasini rivojlantirish bo’yicha olib borilgan seminar-treninglar asosida yaratilgan.
Qo‘llanmada STEM xalqaro tadqiqotining mazmun-mohiyati, uning asosiy tushunchalari, topshiriqlar va ularning tavsifi, yechish bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan. Taqdim etilayotgan materiallar umumta’lim maktablari rahbarlari, o‘qituvchilar, pedagog kadrlarni qayta tayyoqlash va malakasini oshirish markazlari, trenerlik faoliyatini amalga oshirayotgan mutaxassislar, shuningdek, mustaqil o‘rganuvchilar uchun mo‘ljallangan.

2023-06-07 05:37:35 | ko'rishlar soni: 833 | Yuklab olindi: 711-marta

Mazkur uslubiy qo‘llanmada qissa janrining adabiy maydonga kirib kelishi, xalq qissalarining yaratilish tarixi, janriy xususiyatlari, umumta’lim maktablari adabiyot darsliklarida keltirilgan qissalarni o‘qitish, o‘quvchilarning matn ustida ishlash ko‘nikmasini rivojlantirishga doir ilmiy- nazariy va uslubiy ma’lumotlar keltirilgan

2023-06-07 05:33:31 | ko'rishlar soni: 663 | Yuklab olindi: 540-marta

Ushbu uslubiy koʻrsatma ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari va o‘quvchilari uchu mo‘ljallangan. Ko‘rsatmada 7-sinf adabiyot fani o‘quv dasturi asosida mavzulardan o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajalariga muvofiq topshiriqlar ishlab chiqilgan. O‘quvchilarning nutqiy ko‘nikmalarin, mantiqiy, tanqidiy va kreativ fikrlashini, ijod qilish ko‘nkmalarini rivojlantirishga qaratilgan

2023-06-07 05:28:30 | ko'rishlar soni: 785 | Yuklab olindi: 603-marta

O’quvchilarga tabiatni o’rgatib borish bilan o’qituvchi ularni ta'limni davom ettirish va amaliy faoliyat uchun zarur bo’lgan bilimni o’quv va ko’nikmalar bilan qurollantiribgina qolmay, dunyoqarashi, irodasi, xarakterini ham shakllantiradi, aqliy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shunga ko’ra tabiatshunoslikni o’qitishning shakl va metodlarini ishlab chiqadi.

2023-06-01 12:12:04 | ko'rishlar soni: 529 | Yuklab olindi: 399-marta

Ushbu uslubiy qo‘llanmada o‘qish darslarida she’riy matnlar va epik she’rlar ustida ishlash metodikasi haqidagi ma’lumotlar o‘z aksini topgan

2023-06-01 11:30:57 | ko'rishlar soni: 1534 | Yuklab olindi: 1266-marta

S.A.Yuldosheva. O`zbek tili darslarida o`quvchilar nutqini o`stirishda xalq og`zaki ijodining o`rni. (Samarqand shahar 45-maktab o`zbek (davlat) tili o'qituvchisi Gulrux Kamalovaning pedagogik faoliyati tajribasidan).

2023-05-30 11:48:25 | ko'rishlar soni: 425 | Yuklab olindi: 293-marta