O'quv qo'llanmalar

 

Ushbu uslubiy ko‘rsatma boshlang‘ich ta’lim va barcha turdagi o‘quv mashg‘ulotlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda ta’lim jarayonidagi barcha ishtirokchilarda “4 K” modelini rivojlantirishga xizmat qiladi.
Shuningdek, unda dars mashg‘ulotlarida o‘quvchilarni tetiklikka undovchi va diqqatni jamlovchi mashqlar, hissiy zo‘riqishni bartaraf etishga mo‘ljallangan psixologik treninglar hamda mantiqiy fikrlash kompitentsiyasini optemalashtiradigan amaliy mashg‘ulotlar yoritilgan.
Uslubiy ko‘rsatma uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi tinglovchilari, oliy va o‘rta maxsus ta’lim tizimidagi talabalarga, umumta’lim maktab o‘qituvchilari, maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachilari, ota-onalar hamda sinf rahbarlari uchun mo‘ljallangan.

2023-11-22 04:36:24 | ko'rishlar soni: 4161 | Yuklab olindi: 3407-marta

Ushbu qo‘llanmada professor-oʻqituvchilarning hissiy zoʻriqishni oldini oluvchi sogʻlom-ruhiy muhit yaratish, oʻzaro hurmatga asoslangan mehr madaniyatini singdirish maqsadida ishlab chiqildi. Pedagog-oʻqituvchilarning hissiy zoʻriqishini oldini oluvchi sogʻlom-ruhiy muhit yaratish, oʻzaro hurmatga asoslangan mehr madaniyatini singdirish ishlarini olib borish, professor-oʻqituvchilarni darsdan rohatlanish, diqqatni bir joyga jamlash, tasavvurini kengaytirish, o‘z ijodiga ishonish, ijodiy natijalari orqali vaqtni chog‘ o‘tkazish, qo‘lidan kelgan barcha narsalar uchun minnatdorchilik his ettirish uchun ishlab chiqilgan. Uslubiy qo‘llanmadan umumta’lim maktablari pedagoglari, PYMO‘MM markazi professor-o‘qituvchilari, malaka oshirish tinglovchilari hamda qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

2023-11-17 06:16:27 | ko'rishlar soni: 464 | Yuklab olindi: 298-marta

Algoritm tushunchasi. A l g o r i t m – bu masalani yechish usullarini izohlashdir, yoki boshqacha qilib aytganda, kutilayotgan natijalarni shaxsiy kompyuter tomonidan olish uchun bajarilayotgan hisoblash jarayolarining ketma-ketliklaridir. Algoritm - bu biror masalani yechish uchun bajarilishi zarur bo‘lgan buyruqlarning tartiblargan ketma-ketligidir. Har bir algoritm aniq va tugallangan qadamlarga bo‘lingan bo‘lishi kerak. «Axborot-kommunikasiya texnologiyalari» izohli lo‘g‘atida quyidagi ta’riflar keltirilgan:
1. Vazifani bajarishga qaratilgan aniq belgilangan qoidalarning tartiblangan chekli to‘plami.
2. Dastlabki ma‘lumotlarni oxirgi natijaga o‘tkazuvchi xisoblash jarayoni orqali masala yechimini aniq ko‘rsatuvchi amallar mazmuni va ketma-ketligi. Algoritm dеb, masalani еchish uchun bajarilishi lozim bo‘lgan amallar kеtma-kеtligini aniq tavsiflaydigan qoidalar tizimiga aytiladi.

2023-11-16 06:45:12 | ko'rishlar soni: 336 | Yuklab olindi: 240-marta

Ushbu uslubiy koʻrsatma umumta‟lim maktablarining boshlangʻich sinf oʻqituvchilari uchun moʻljallangan boʻlib, o„qish darslarida taqdimotlardan foydalanish yuzasidan uslubiy tavsiyalar berilgan.

2023-10-27 05:00:47 | ko'rishlar soni: 657 | Yuklab olindi: 526-marta

Ushbu koʻrsatma umumta‟lim maktablarining boshlangʻich sinf oʻqituvchilari uchun moʻljallangan boʻlib, PIRLS tadqiqotida axborotni o„zlashtirish va undan foydalanish boʻyicha baholash yuzasidan uslubiy tavsiyalar berilgan.

2023-10-27 04:49:50 | ko'rishlar soni: 185 | Yuklab olindi: 91-marta

Ushbu koʻrsatma umumta‟lim maktablarining boshlangʻich sinf oʻqituvchilari uchun moʻljallangan boʻlib, PIRLS tadqiqotida adabiy kitobxonlik malakasini egallash boʻyicha baholash mezonlari yuzasidan uslubiy tavsiyalar berilgan.

2023-10-27 04:45:36 | ko'rishlar soni: 154 | Yuklab olindi: 61-marta

Ushbu uslubiy qo'llanma malaka toifasi boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'lgan tinglovchilar va umumta'lim maktablarining boshlangʻich sinf oʻqituvchilari uchun moʻljallangan boʻlib, PIRLS tadqiqotlari uchun o'quvchilarning matnni o'qish va qabul qilish darajasini aniqlash bo'yicha topshiriqlar tayyorlash va ularni baholash yuzasidan uslubiy tavsiyalar berilgan.

2023-10-26 11:12:18 | ko'rishlar soni: 475 | Yuklab olindi: 351-marta

Mazkur uslubiy ko‘rsatma maktablarning geografiya fani o‘qituvchilari, oliy o‘quv yurtlarining 5140600-Geografiya bakalavriat darajasida ta’lim olayotgan talabalari, geografiyadan bilimlar bellashuvi, hamda fan olimpiadalariga tayyorlanuvchi o‘quvchilar va oliy o‘quv yurtiga kiruvchi abiturentlarga mo‘ljallangan bo‘lib, unda geografiyaga oid mashq va masalalar, ularning yechilish yo‘llari, o‘quvchilarning o‘zlari mustaqil yechishlari uchun topshiriqlar berilgan.

2023-10-13 10:57:56 | ko'rishlar soni: 591 | Yuklab olindi: 415-marta

Mazkur uslubiy ko‘rsatma umuta`lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kolleji o‘qituvchilariga va malaka oshirish kursi tinglovchilariga mo‘ljallangan bo‘lib, til o‘rganish ko‘nikmalarini oshirish maqsadida usullardan foydalanilgan.

2023-10-13 04:25:41 | ko'rishlar soni: 400 | Yuklab olindi: 256-marta

Mazkur uslubiy ko‘rsatma umuta`lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kolleji o‘qituvchilariga va malaka oshirish kursi tinglovchilariga mo‘ljallangan bo‘lib, til o‘rganish ko‘nikmalarini oshirish maqsadida usullardan foydalanilgan

2023-10-13 04:19:12 | ko'rishlar soni: 262 | Yuklab olindi: 162-marta