O'quv qo'llanmalar

 

Adobe Premire Proo CC dasturi yordamida video darslar tayyorlash

2023-02-20 08:56:31 | ko'rishlar soni: 181 | Yuklab olindi: 85-marta

Srkatch dasturi imkoniyatlari

2023-02-02 06:05:49 | ko'rishlar soni: 1292 | Yuklab olindi: 1189-marta

Tarix darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish metodlari

2023-02-02 06:02:17 | ko'rishlar soni: 204 | Yuklab olindi: 93-marta

Uslubiy ko‘rsatma umumta’lim maktablarining informatika fani o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, wordpress asoslarining boshlang‘ich tushunchalari, asosiy elementlari, operatorlari, ularning turlari va qo‘llanilish o‘rni, dasturlash malakalarini shakllantirish bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni o‘z ichiga olgan

2023-01-23 04:27:26 | ko'rishlar soni: 158 | Yuklab olindi: 62-marta

Uslubiy ko‘rsatmada umumta’lim maktablarida elektron jurnaldan foydalanish bo‘yicha tushunchalar, kundalik.com platformasiningning imkoniyatlari haqida ma‘lumotlar berilgan.
Uslubiy ko‘rsatma barcha toifadagi umumta’lim maktablari o‘qituvchilari, shuningdek, o‘quvchilar va ota-onalar uchun mo‘ljallangan.

2023-01-23 04:24:14 | ko'rishlar soni: 239 | Yuklab olindi: 88-marta

Ushbu  uslubiy  ko  qrsatma  hozirgi  zamon  sharoitida  texnologiya
ta’limini  tashkil  etish  va  ushbu  sohani  yo’lga  qo’yishda  mexqtronikani  o‘rni 
alohida  ahamiytga  ega.  Mexqtronikani  t’g‘risidagi  ma’lumotlar  bilan 
tanishib boorish o‘qituvchi va o‘quvchilar uchun  asosiy zarurat hisoblanadi. 
Shunindek,  ushbu  uslubiy  ko‘rsatmadan  texnologiya  fani  kasb  ta’limi 
yo’nalishlarining o’qituvchilari ham foydalanishlari mumkin.

2023-01-21 04:39:15 | ko'rishlar soni: 250 | Yuklab olindi: 91-marta

Ushbu  uslubiy  ko‘rsatma  hozirgi  zamon  sharoitida  texnologiya  ta’limini 
tashkil  etish  va  ushbu  sohani  yo‘lga  qo‘yishda  mehnat  ta’limi  o‘qituvchisining 
o‘rnini  belgilashning  dolzarb  muammolariga  bag‘ishlangan.  Qo‘llanma 
texnologiya  va  kasb-hunar  ta’limi  o‘qituvchilariga,  ustalarga,  xalq  ta’limi 
tashkilotchilariga,  rahbarlariga  shu  soha  bo‘yicha  ilmiy  izlanishlar  olib
borayotgan mustaqil tadqiqotchilarga mo‘ljallangan.
Shunindek, ushbu qo‘llanmadan  texnologiya  ta’limi  o‘qituvchilarining kasbiy 
mahoratlarining  takomillashtirish  jarayonida  qatnashadigan  XTXQTMOHMning 
professor-o‘qituvchilari, tuman (shahar) metodik xizmat ko‘rsatishni ta’minlash va 
tashkil etish bo‘limlari xodimlari, metodistlari, pedagog kadrlarning attestasiyasi 
muammolari bilan sho‘g‘ullanuvchi mas’ullar va oliy o‘quv yurtlarining mehnat va 
kasb  ta’limi  yo‘nalishlarining  talabalri  va  professor  o‘qituvchilari  ham 
foydalanishlari mumkin.

2023-01-21 04:35:45 | ko'rishlar soni: 196 | Yuklab olindi: 101-marta

Mazkur  uslubiy  ko‘rsatma  umuta`lim  maktablari,  akademik
litsey  va  kasb-hunar  kolleji  o‘qituvchilariga  va  malaka  oshirish  kursi
tinglovchilariga  mo‘ljallangan  bo‘lib,  til  o‘rganish  ko‘nikmalarini
oshirish maqsadida usullardan foydalanilgan.
Samarqand viloyаti xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va 
ularning  malakasini  oshirish  hududiy  markazi  ilmiy-uslubiy 
kengashining  2021  yil  ...  aprelda  bo‘lib  o‘tgan  yig`ilishida  muhokama 
etilgan va  -sonli qarori bilan nashrga tavsyia etilgan.

2022-12-26 06:21:26 | ko'rishlar soni: 175 | Yuklab olindi: 62-marta

Ushbu o'quv-uslubiy qo'llanma malaka toifasi boshlang'ich ta‘lim yo'nalishi
bo'lgan tinglovchilar va umumtalim maktablarining boshlangʻich sinf oʻqituvchilari
uchun moʻljallangan boʻlib, PIRLS tadqiqotlari uchun o'quvchilarning matnni o'qish
va qabul qilish darajasini aniqlash bo'yicha topshiriqlar tayyorlash yuzasidan uslubiy
tavsiyalar berilgan.

2022-11-30 06:48:26 | ko'rishlar soni: 775 | Yuklab olindi: 616-marta

Qo‘llanmaning maqsadi. Umumiy o‘rta ta’lim maktab o‘qituvchilarini
xalq og’zaki ijodi asarlari janrlari – lirik (qo‘shiq), epik (ertak, doston),
maxsus tur (topishmoq, maqol)larning nazariy asoslari, o‘ziga
xosliklari to‘g’risida umumiy tushuncha berish, ularni o‘qitishni
tashkil etish, o‘rgatishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan
foydalanish uslubiyoti bilan tanishtirish, shuningdek amaliyotda
qo‘llay olishlariga zamin yaratish.

2022-11-29 10:06:59 | ko'rishlar soni: 774 | Yuklab olindi: 560-marta