O'quv qo'llanmalar

 

2022-02-05 08:22:22 | ko'rishlar soni: 263 | Yuklab olindi: 102-marta

Bugun dunyoda yuz berayotgan to‘rtinchi sanoat tamaddunining dvigateli - harakatga keltiruvchi kuchi kreativlikdir. Atrofga boqsangiz, har tomonda inson ijodkorligining beqiyos va hayratlanarli namunalariga duch kelasiz: elektron xizmatlar, virtual reallik, to‘rtburchak tarvuzlar, tuproqsiz hosil olish... Bularning barchasi inson tasavvuri, tafakkuri mahsuli. Bugun biz uchun odatiy tuyulgan kitob, musiqa, bino, samolyot, hatto lampalar ham qachonlar orzu va tasavvurda bo‘lgan, keyinchalik aql-idrok samarasi o‘laroq yaratilgan.

2022-02-05 08:04:17 | ko'rishlar soni: 310 | Yuklab olindi: 115-marta
2022-02-04 09:37:18 | ko'rishlar soni: 145 | Yuklab olindi: 72-marta
2020-11-26 10:36:09 | ko'rishlar soni: 2272 | Yuklab olindi: 2094-marta
М.Қ Пардаев., Р.Ж.Ишмуҳамедов, Ҳ.Ҳ Имомовлар томонидан тузилган дарсларнинг технологик хариталари намуна сифатида келтирилди.
Самарқанд ҚХИнинг «Олий математика ва ахборот технологиялари» кафедраси қошида интерфаол дарслар лабораторияси ишлаб турибди. Лаборатория раҳбари профессор П.З.Давронов томонидан олий ўқув юртлари, мактаблар, касб ҳунар колледжлари, лицейцлар ўқитувчилари, малака ошириш институти тингловчиларига шартнома асосида интерфаол дарсларни намойиш қилиш йўлга қўйилган.
 
2020-10-23 06:55:01 | ko'rishlar soni: 306 | Yuklab olindi: 115-marta

PISA tadqiqotida kreativ fikrlashni baholash doirasi (PISA 2021 Creative Thinking Framework (Third Draft]] Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD] tomonidan amalga oshiriladigan PISA (The Program for International Student Assessment] tadqiqotida ilk bor o'tkazilayotgan kreativ fikrlashni baholash yo'nalishi haqida asosiy tushunchalar, baholashda e’tibor qaratiladigan muhim jihatlar, topshiriq namunalari va baholash yondashuvlarini o'z ichiga oladi.

2020-10-22 08:10:33 | ko'rishlar soni: 655 | Yuklab olindi: 405-marta

2020-10-22 05:49:48 | ko'rishlar soni: 566 | Yuklab olindi: 402-marta

2020-10-22 05:38:12 | ko'rishlar soni: 736 | Yuklab olindi: 607-marta

Ushbu  uslubiy  qo‘llanma  xalq  ta’limi  xodimlarini  qayta tayyorlash  va  ularning  malakasini  oshirish  tizimida  o‘qitiladigan o‘quv  modullari  bo‘yicha  amaliy  mashg‘ulotlarni  samarali  tashkil etish  hamda  ijobiy  natijaga  erishish  uchun  ma’lum  darajada  xizmat qiladi. Qo‘llanmada ta’limni tashkil etish turlari va shakllari, amaliy mashg‘ulotning  boshqa  o‘quv  mashg‘ulotlaridan  farqi,  ularni loyihalash, o‘qituvchining amaliy darsga tayyorgarligiga doir ayrim tavsiyalar berilgan. Shu bilan birga amaliy mashg‘ulotning maqsadi, vazifalari, o‘tkazilish tartibi keltirilgan.

2020-10-20 05:54:59 | ko'rishlar soni: 389 | Yuklab olindi: 217-marta