O'quv qo'llanmalar

 

2017-2021- yillarda muljallangan" O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha harakatlar strategiyasi" O`zbekiston Respublikasi Prezidentining  "Pedagog kadrlarni qayta tayyorlsh xal ta`limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning  malasini oshirish buyicha tizimini yanada takomillashtirish chota tadbirlari to`g`risida" gi Qaroriga muvofiq, ta`lim bosqichlarini uzluksizligini va izchilligini ta`minlash, ta`lining zamonaviy metodologiyasini ta`minlash hamda ular asosida pedgog xodimlarni qayta tayyorlash v aularning malasini oshirish mazmunini yanada takommilashtirishni taqozo etadi. 

2020-09-12 06:42:44 | ko'rishlar soni: 1430 | Yuklab olindi: 1137-marta

2017-2021- yillarda muljallangan" O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha harakatlar strategiyasi" O`zbekiston Respublikasi Prezidentining  "Pedagog kadrlarni qayta tayyorlsh xal ta`limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning  malasini oshirish buyicha tizimini yanada takomillashtirish chota tadbirlari to`g`risida" gi Qaroriga muvofiq, ta`lim bosqichlarini uzluksizligini va izchilligini ta`minlash, ta`lining zamonaviy metodologiyasini ta`minlash hamda ular asosida pedgog xodimlarni qayta tayyorlash v aularning malasini oshirish mazmunini yanada takommilashtirishni taqozo etadi. 

2020-09-12 06:21:30 | ko'rishlar soni: 867 | Yuklab olindi: 593-marta

Oʻquvchilarda yozuvga oid kompetensiyalarni shakllantirish
Ona tili darslarining samaradorligini oshirish, unda oʻquvchilarni faollashtiradigan, mantiqiy fikrlashga undaydigan metod va usullarni, mashqlar tizimini ishlab chiqish, matnni lingvistik tahlil ustida ishlash dolzarb masalalardan biridir.

2020-03-03 04:02:20 | ko'rishlar soni: 6651 | Yuklab olindi: 6233-marta

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 29-aprel kuni “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmonni imzoladi. Farmon bilan Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish uchun yo‘l xaritasi tasdiqlandi. Mazkur konsepsiya ta’lim tizimini rivojlantirishning quyidagi yo‘nalishlarini belgilab berdi:

2020-03-03 03:56:49 | ko'rishlar soni: 14563 | Yuklab olindi: 14086-marta

Treningning asosiy maqsadi: shaxsni psixologik (ruhiy) ozod qilish, bunda tabiiy erkinlikni his etishni, o’z guruhida va undan tashqarida o’zaro munosabat va aloqa o’rnata olishdan iborat.
Demak-ki, trening — shaxsda mavjud bo’lgan yoki vujudga keladigan muammolarni hal qilish uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma malakalarni hosil qilish maqsadida bahs-munozara, o’yin va mashqlar orqali o’tkaziladigan mashg’ulotlar yig’indisidir.
Shuni alohida qayd etish lozimki, trening jarayonida muammolarni yechish ham, bu boradagi bilim, ko’nikma va malakalarni hosil qilish ham trenerdan shaxs psixologiyasi, shaxs individual psixologiyasi bilan ishlashni taqozo etadi. Shuning uchun psixologiyada bunday treninglar psixologik treninglar deb ataladi.

2020-02-27 04:38:47 | ko'rishlar soni: 25387 | Yuklab olindi: 22286-marta

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoniga ko‘ra, innovatsion ta’lim jarayoniga o‘tish, zamonaviy kadrlarga bo‘lgan ehtiyojni inobatga olgan holda intensiv til, AKT va ta’lim berishning yangi metodlarini o‘rganish, STEAM pedagogika asoslarini, yangi kasbiy kompeO‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoniga ko‘ra, innovatsion ta’lim jarayoniga o‘tish, zamonaviy kadrlarga bo‘lgan ehtiyojni inobatga olgan holda intensiv til, AKT va ta’lim berishning yangi metodlarini o‘rganish, STEAM pedagogika asoslarini, yangi kasbiy kompetensiyalarni o‘zlashtirish uchun zarur bilimlar bazasini shakllantirish kabi masalalar vazifa qilib olindi.tensiyalarni o‘zlashtirish uchun zarur bilimlar bazasini shakllantirish kabi masalalar vazifa qilib olindi.

2020-02-17 07:59:46 | ko'rishlar soni: 4528 | Yuklab olindi: 4201-marta

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimini tubdan isloh qilishning nazariy asosi sanalgan Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablaridan biri o‘quvchilarda ijodiy va mustaqil fikrlashni rivojlantirish sanaladi.  Fikr inson faoliyati, uning o‘z kuchi, qudrati va bilimini tashkil etuvchi ma’naviy-insoniy sifatidir. Fikr rivoji ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lganligi uchun, o‘qitish jarayonida o‘quvchilarning  ijodiy va mustaqil fikr yuritishni ko‘nikmalarini rivojlantirish zarur.

2020-02-17 07:55:53 | ko'rishlar soni: 3070 | Yuklab olindi: 939-marta

Президентимизнинг “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги [23] Қарорида ҳам таълим сифатини тизимли равишда яхшилаб боришини таъминлайдиган аниқ вазифалар белгилаб берилган. Жумладан, мазкур қарорни ижроси асосида қабул қилинган “Олий таълим муассасаларида талабалар билимини назорат қилиш ва баҳолаш тизими тўғрисида”ги Низомга мувофиқ талабага, унинг меҳнатига, билимига мос равишда объектив баҳо қўйиш орқали бу соҳада ўтмишда, узоқ йиллар давомида йўл қўйилган камчиликларни олди олинади. Шунингдек, таълим сифатини яхшилаш мақсадида ОТМ таълим йўналишлари бўйича ўқув режалари мукамаллаштирилмоқда, ахборот-коммуникацион ва педагогик технологиялари жорий қилинмоқда, хорижлик мутахассислар таклиф қилинмоқда.

2020-02-17 06:53:18 | ko'rishlar soni: 613 | Yuklab olindi: 237-marta

Мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб мамлакат миқёсида таълим-тарбия, илм-фан, касб-ҳунар тизимларини тубдан, босқичма-босқич ислоҳ қилиш зарурияти сезилиб, асло пайсалга солиб бўлмайдиган бу ишни қадам-бақадам, изчиллик билан бажаришга киришилди.
Дарҳақиқат, янгиланган таълим тизимини жорий этишда бўлажак ўқитувчиларнинг касбий лаёқатини шакллантириш бугунги куннинг муҳим талабидир.

2020-02-17 06:37:02 | ko'rishlar soni: 653 | Yuklab olindi: 367-marta

           Mazkur “Diktantlar to‘plami” umumiyo‘rta ta’lim maktablari (1-9-sinflar), shuningdek, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylar o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan o‘quv metodik ko‘rsatma bo‘lib, undan o‘quvchilarning ona tilidan egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini mustahkamlash hamda nazorat qilish maqsadida diktant o‘tkazish uchun foydalanish mumkin.

2019-12-18 08:19:39 | ko'rishlar soni: 14103 | Yuklab olindi: 9115-marta