Laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar

 

  Geometriya fanidan 10-sinf  "Aylanish jismlari" mavzusi bo`yicha videodars.

  Manba: eduportal.uz

2020-01-03 10:33:43 | ko'rishlar soni: 131 | Yuklab olindi: 66-marta

 Multimediali o`quv resurslarini yaratishda iSpring Suite dasturi imkoniyatlaridan unumli foydalaning. Urnatuvchi dastur!

 Registratsiya uchun ma'lumot.

  Nom: ixtiyoriy so`z
  Kalit: 2691328703518175

2020-01-03 10:05:04 | ko'rishlar soni: 87 | Yuklab olindi: 32-marta

Uslubiy  ko`rsatmada  Xi  sinf  biologiya  fanidan  laboratotiya    mashg`ulotlarini 
bajarilish  tartibi  va  mashg`ulotning  borishi,  dars  jarayonini  mustahkamlash  uchun 
topshiriqlar,  mashg`ulotlar  xulosalar bilan yoritib berilgan. 
2019-05-01 10:02:34 | ko'rishlar soni: 150 | Yuklab olindi: 82-marta

KIRISH 
 
Bugungi  kunda    respublikamizda  ta’lim  sohasida  amalga  oshirilayotgan 
islohotlarning  asosoiy  maqsadi  hozirgi  ilmiy-texnika  taraqqiyoti  davrida  va  erkin 
demokratik  jamiyatga  moslashgan,  ijtimoiy  munosabatlarga  kirisha  oladigan,  faol, 
ma’naviy yetuk va har tomonlama bilimdon komil insonni tarbiyalashdan iborat.   
Umumta’lim  maktablarida  tabiiy  fanlarni  o`qitishda  o`quvchilar  uchun  
belgilangan  bilim,  ko`nikma  va  malakalarni  egallashlarida  laboratoriya  va    amaliy  
mashg`ulotlarini bajarish muhim ahamiyatga ega. Maktab o`qituvchisi biologiyadan 
dars  berar  ekan,  DTS  ni  to`liq  bajarishi,  unda  qayd  qilingan  bilimlar  hajmini 
o`quvchilarga  yetkazishi,  o`quv-ko`nikma  malakalarini  va  kompetensiyalarni 
shakllantirilishi lozim.  
2019-05-01 09:57:17 | ko'rishlar soni: 192 | Yuklab olindi: 126-marta