Laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar

 

Amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazishda avvalo
o‘quvchilar mavzular yuzasidan puxta nazariy bilimga ega bo‘lishlari
kerak. O‘quvchilar laboratoriya mashg‘ulotida yangi materialni
o‘rganib, kuzatib, tabiiy obyektlardan foydalanib, yakka holda yoki
guruhda bajaradilar. Ushbu uslubiy ko‘rsatmada X sinf biologiya
fanidan va laboratotiya mashg‘ulotlarini bajarilish tartibi, texnika
xavfsizlik qoidalari, mashg‘ulotning borishi va xulosalari berilgan.
Biologiya fan o‘qituvchilari ushbu qo‘llanmadan foydalanib, odam va
uning salomatligi darslarida amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini
o‘tkazish davomida keng foydalanishlari mumkin.

2022-11-08 06:39:56 | ko'rishlar soni: 1244 | Yuklab olindi: 502-marta

Ushbu uslubiy ko‘rsatmada umumta’lim maktablarida, fizika fanidan
laboratoriya ishlarini bajarishda foydalanish uchun metodik ko‘rsatmalar
berilgan bo‘lib, umumta’lim maktablarining fizika fani o‘qituvchilariga
mo‘ljallangan.

2022-11-08 06:24:53 | ko'rishlar soni: 617 | Yuklab olindi: 333-marta

Bugungi kunda respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi hozirgi ilmiy-texnika taraqqiyoti davrida va erkin demokratik jamiyatga moslashgan, ijtimoiy munosabatlarga kirisha oladigan, faol, ma’naviy yetuk va har tomonlama bilimdon komil insonni tarbiyalashdan iborat. Umumta’lim maktablarida tabiiy fanlarni o‘qitishda o‘quvchilar uchun belgilangan bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashlarida laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarni bajarish muhim ahamiyatga ega. Maktab o‘qituvchisi biologiyadan dars berar ekan, DTS ni to‘liq bajarishi, unda qayd qilingan bilimlar hajmini o‘quvchilarga yetkazishi, o‘quv-ko‘nikma malakalarini shakllantirishishi lozim.
Biologiya dars samarodorligining muhim sharti – barcha o‘quvchilarni butun dars jarayonida faol ishlashlarini faollashtiruvchi asosiy vosita – ular bajaradigan laboratoriya mashg‘ulotidir. Laboratoriya mashg‘uloti - butun sinf o‘quvchilari tomonidan bitta mavzu bo‘yicha bir xil asboblardan foydalanib bajariladi. Laboratoriya mashg‘uloti darsning uzviy tarkibiy qismi bo‘lib hisoblanadi. Bunda o‘quvchilar avval o‘rgangan bilimlarini amaliyotda tekshirib ko‘rish bilan birga asboblarni ishlatish, biologik jarayonlarni kuzatish amaliy ko‘nikmalarini shakllantiradilar.

2022-02-23 06:12:04 | ko'rishlar soni: 2010 | Yuklab olindi: 1599-marta

BIOLOGIYA FANIDAN LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI (X-SINF)

2022-02-21 11:24:26 | ko'rishlar soni: 3037 | Yuklab olindi: 1157-marta

  Geometriya fanidan 10-sinf  "Aylanish jismlari" mavzusi bo`yicha videodars.

  Manba: eduportal.uz

2020-01-03 10:33:43 | ko'rishlar soni: 925 | Yuklab olindi: 333-marta

 Multimediali o`quv resurslarini yaratishda iSpring Suite dasturi imkoniyatlaridan unumli foydalaning. Urnatuvchi dastur!

 Registratsiya uchun ma'lumot.

  Nom: ixtiyoriy so`z
  Kalit: 2691328703518175

2020-01-03 10:05:04 | ko'rishlar soni: 1471 | Yuklab olindi: 412-marta

Uslubiy  ko`rsatmada  Xi  sinf  biologiya  fanidan  laboratotiya    mashg`ulotlarini 
bajarilish  tartibi  va  mashg`ulotning  borishi,  dars  jarayonini  mustahkamlash  uchun 
topshiriqlar,  mashg`ulotlar  xulosalar bilan yoritib berilgan. 
2019-05-01 10:02:34 | ko'rishlar soni: 1734 | Yuklab olindi: 1327-marta

KIRISH 
 
Bugungi  kunda    respublikamizda  ta’lim  sohasida  amalga  oshirilayotgan 
islohotlarning  asosoiy  maqsadi  hozirgi  ilmiy-texnika  taraqqiyoti  davrida  va  erkin 
demokratik  jamiyatga  moslashgan,  ijtimoiy  munosabatlarga  kirisha  oladigan,  faol, 
ma’naviy yetuk va har tomonlama bilimdon komil insonni tarbiyalashdan iborat.   
Umumta’lim  maktablarida  tabiiy  fanlarni  o`qitishda  o`quvchilar  uchun  
belgilangan  bilim,  ko`nikma  va  malakalarni  egallashlarida  laboratoriya  va    amaliy  
mashg`ulotlarini bajarish muhim ahamiyatga ega. Maktab o`qituvchisi biologiyadan 
dars  berar  ekan,  DTS  ni  to`liq  bajarishi,  unda  qayd  qilingan  bilimlar  hajmini 
o`quvchilarga  yetkazishi,  o`quv-ko`nikma  malakalarini  va  kompetensiyalarni 
shakllantirilishi lozim.  
2019-05-01 09:57:17 | ko'rishlar soni: 1481 | Yuklab olindi: 914-marta