Muallif: Yunusova N.A. Rahmonov J.R.

Chop etilgan yil: 2018

Nashriyot:

Chop etilgan shahar: Samarqand

KIRISH 
 
Bugungi  kunda    respublikamizda  ta’lim  sohasida  amalga  oshirilayotgan 
islohotlarning  asosoiy  maqsadi  hozirgi  ilmiy-texnika  taraqqiyoti  davrida  va  erkin 
demokratik  jamiyatga  moslashgan,  ijtimoiy  munosabatlarga  kirisha  oladigan,  faol, 
ma’naviy yetuk va har tomonlama bilimdon komil insonni tarbiyalashdan iborat.   
Umumta’lim  maktablarida  tabiiy  fanlarni  o`qitishda  o`quvchilar  uchun  
belgilangan  bilim,  ko`nikma  va  malakalarni  egallashlarida  laboratoriya  va    amaliy  
mashg`ulotlarini bajarish muhim ahamiyatga ega. Maktab o`qituvchisi biologiyadan 
dars  berar  ekan,  DTS  ni  to`liq  bajarishi,  unda  qayd  qilingan  bilimlar  hajmini 
o`quvchilarga  yetkazishi,  o`quv-ko`nikma  malakalarini  va  kompetensiyalarni 
shakllantirilishi lozim.  
 

2019-05-01 09:57:17 | ko'rishlar soni: 1526 | Yuklab olindi: 947-marta