Taqdimotlar

 

O‘tgan asrning o‘rtalarida vujudga kelgan turli nazariyalar, qarashlar, o‘quv faoliyati va ta’limning talqinlari, nafaqat, pedagogik tajribani, balki psixologiya fanining tarmog‘ini ilmiy-amaliy boyitishga asos bo‘ldi. Ayniqsa, so‘nggi yillarda o‘quv materialini o‘zlashtirishning mexanizmlari (S.L.Rubinshteyn); haqida (P.I.Zinchenko, A.A.Smirnov); tafakkur (N.F.Shemyakin, A.M.Matyushkin); idrok (Yu.B.Gippenretter); bolalarda nutqning rivojlanishi (M.I.Lisina, A.A.Venger); shaxsning rivojlanishi (B.G.Ananyev, V.S.Muxina); muloqot va nutq (V.A.Artemov, A.A.Leontev); psixik rivojlanishi (A.S.Vigotskiy, A.N.Leontev, A.V.Petrovskiy); o‘quvchilarning aqliy faoliyati va iste’dod muammolari (A.A.Bodalev, V.A.Kruteskiy)ga bag‘ishlangan qator ilmiy tadqiqotlar o‘z fanining yanada rivojlanishiga o‘zlarining munosib hissalarini qo‘shib kelmoqda.

2024-02-23 06:01:51 | ko'rishlar soni: 131 | Yuklab olindi: 45-marta

Ta’lim muassasalarida kim o‘qitishi, kimlar o‘qitilishi, nimalar, nima maqsadda va qanday o‘qitilishi masalasi bizning kelajagimiz, boringki, milliy savodxonlik imidjidir.

2024-02-20 04:56:10 | ko'rishlar soni: 160 | Yuklab olindi: 56-marta

Kognitiv ta’lim – tajriba va o‘rganish orqali ma’lum bir bilimni egallamoq. Boshqacha qilib aytganda, «kognitiv» termini «kognitivlik» (bilish) tushunchasi bilan bog‘liq bo‘lib, insonning miya orqali idrok qilish va bilim olish qobiliyatidir.

2024-02-20 04:41:27 | ko'rishlar soni: 139 | Yuklab olindi: 45-marta

Ona tili va adabiyot fani hamda ta’limning asosiy nazariyalari

2024-02-20 04:30:15 | ko'rishlar soni: 132 | Yuklab olindi: 57-marta

NAVOIYNING SHARQONA STEM YONDASHUVI
Ma’lumki, keyingi yillarda ta’limga STEM atamasi kirib keldi. Mazkur atama AQSH da ilk bor 2001-yillarda maktab dasturiga kiritilgan bo‘lib, o‘quvchilarning ilmiy-texnika yo‘nalishlarida kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. STEM - ta’limni haqiqiy hayot bilan bog‘lovchi texnologiya. STEM yondashuvining asosiy g‘oyasi: amaliyot nazariy bilim kabi juda muhimdir. Mazkur atamada S – fan, T – texnologiya, E – muhandislik,  M – matematika fanlarining integratsiyasi inobatga olinadi. Ona tili va adabiyot fanlarini o‘qitishda STEMga (R - reading) o‘qish ko‘nikmalarini qo‘shish juda muhim. STREM tanqidiy fikrlash va ijodkorlik bilan bir qatorda o'qish va yozishni ham o'z ichiga oladi. STREM yanada qulayroq va inkluziv ta'lim olish uchun katta imkoniyatlarga ega.

2024-02-16 04:52:45 | ko'rishlar soni: 130 | Yuklab olindi: 47-marta

2024-01-19 09:43:40 | ko'rishlar soni: 158 | Yuklab olindi: 74-marta

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA TARBIYAVIY ISHLARNI TASHKIL ETISH TARTIBI, SHAKLI VA MAZMUNI

2024-01-19 09:35:26 | ko'rishlar soni: 143 | Yuklab olindi: 60-marta

PEDAGOGIK FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISHDA UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.

2023-12-06 11:28:50 | ko'rishlar soni: 224 | Yuklab olindi: 124-marta

Ta’limning normativ-huquqiy hujjatlarini bilish va kasbiy faoliyatda samarali foydalanish masalalari.

2023-12-06 05:26:20 | ko'rishlar soni: 477 | Yuklab olindi: 340-marta

Maktabgacha ta’lim tashkilotida me’yoriy hujjatlar va ularning yuritilishi

2023-11-30 04:32:07 | ko'rishlar soni: 4512 | Yuklab olindi: 4059-marta