Taqdimotlar

 

1- 2 sinflarda Ona tili va oqish savodxonligi darslarini tashkil etish strukturasi

2022-05-23 08:47:47 | ko'rishlar soni: 27 | Yuklab olindi: 6-marta

O‘QUVCHILARNING O‘QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH

2022-05-23 08:45:36 | ko'rishlar soni: 39 | Yuklab olindi: 18-marta

Tarbiya darslarida keys stadi metodidan foydalanish

2022-05-11 04:39:32 | ko'rishlar soni: 44 | Yuklab olindi: 21-marta

Fanni o‘qitish bo‘yicha ilg‘or pedagogik tajribalar va ularni amalda qo‘llash.

Darslarda interfaol metodlardan foydalanish

2022-05-11 04:35:12 | ko'rishlar soni: 35 | Yuklab olindi: 11-marta

Fizika fanini o‘qitishda  rivojlangan davlatlar pedagogik tajribalarini o`rganish va ularni amalda qo‘llash. 

2022-04-29 09:31:02 | ko'rishlar soni: 35 | Yuklab olindi: 10-marta

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARNING OG‘ZAKI VA YOZMA SAVODXONLIK KO‘NIKMALARINI

BAHOLASH METODIKASI

2022-04-28 04:24:59 | ko'rishlar soni: 29 | Yuklab olindi: 8-marta

EGMA VA EGRA XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING AFZALLIKLARI

2022-04-28 04:18:07 | ko'rishlar soni: 67 | Yuklab olindi: 24-marta

“Maktabgacha ta’lim tashkilotida tasviriy faoliyat orqali bolalarni ijodkorlikga o‘rgatish”  

2022-04-13 06:56:50 | ko'rishlar soni: 61 | Yuklab olindi: 24-marta

Pedagogning kasbiy imiji uchun zarur bo‘lgan xususiyatlar
•1. O‘quvchilar bilan ishlashda ishchanlik qobiliyati;- rejalashtirilgan vaqtda belgilangan ta’lim maqsadlariga erishish
•2. Ish faoliyati mobaynida o‘quvchilarga namuna bo‘lish nuqtai nazaridan o‘zini ko‘rsatishga moyillik va qo‘rqmaslik; -zamonaviy pedagogning talab etilayotgan imijiga qat’iy rioya qilish orqali erishiladi.
•3. Har qanday konflikt vaziyatlarni yecha olishi uchun;- o’qituvchida kompetentligining ekstrimal sifatlari shakllangan bo’lishi kerak.
•4. Oila, mahalla va ta’lim muassasalari va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik o‘rnata olishi uchun o’qituvchidan tegishli bilim, ko’nikma va malakalar bo’lishi talab etiladi.
2022-04-11 11:15:32 | ko'rishlar soni: 51 | Yuklab olindi: 25-marta

Maktab kutubxonasida turli tadbirlar tashkil etishning
huquqiy aspektlari    

2022-04-11 11:02:23 | ko'rishlar soni: 48 | Yuklab olindi: 16-marta