Taqdimotlar

 

Nomilliy guruh o‘quvchilarining kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantirishda bilingval xususiyatlar

2023-08-30 09:22:44 | ko'rishlar soni: 31 | Yuklab olindi: 17-marta

Abay "Nasihatlar”i asari yuzasidan PISA topshiriqlari  

2023-06-07 09:28:58 | ko'rishlar soni: 177 | Yuklab olindi: 109-marta

Fandagi yangiliklar, fanni o'qitishning dolzarb masalalari

2023-06-05 05:27:55 | ko'rishlar soni: 134 | Yuklab olindi: 39-marta

Fanning  ilmiy-nazariy asoslari bo'yicha dolzarb muammolar

2023-06-05 05:22:03 | ko'rishlar soni: 116 | Yuklab olindi: 47-marta

Ona tili va adabiyot fanidan modernizatsiya qilingan o‘quv dasturlari va ularning tahlili

2023-06-05 05:17:36 | ko'rishlar soni: 98 | Yuklab olindi: 35-marta

Kasbiy ehtiyojni amalga oshirish va kasbiy mahoratni rivojlantirish yo‘llari, usul va  va vositalari 

2023-06-03 09:03:37 | ko'rishlar soni: 96 | Yuklab olindi: 28-marta

O‘zgarishlarga  moslashuvchanlik psixologiyasi .

2023-06-03 08:58:28 | ko'rishlar soni: 98 | Yuklab olindi: 33-marta

Shaxslararo munosabatlarda moslashuvchanlikning ahamiyati.   O‘zgarishlarga moslashuvchanlik  psixologiyasi.

2023-06-03 08:54:39 | ko'rishlar soni: 88 | Yuklab olindi: 24-marta

Milliy  o‘quv dasturining   mazmun -mohiyati : talab va ehtiyoj

2023-06-01 09:10:17 | ko'rishlar soni: 168 | Yuklab olindi: 79-marta

Davlat (o‘zbek) tili  o‘qituvchisining  o‘zini-o‘zi rivojlantirishi 

2023-06-01 09:05:29 | ko'rishlar soni: 95 | Yuklab olindi: 44-marta