Taqdimotlar

 

TIMSS Mashq daftaridagi topshiriqlar ustida ishlash

2022-11-30 06:32:36 | ko'rishlar soni: 4 | Yuklab olindi: 2-marta

TIMMS mashq daftar va undan foydalanish

2022-11-16 06:47:53 | ko'rishlar soni: 21 | Yuklab olindi: 9-marta

O‘QUVCHILARNI TIMSS TADQIQOTIGA TAYYORLASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

2022-11-16 06:40:52 | ko'rishlar soni: 17 | Yuklab olindi: 7-marta

1- 2 sinflarda Ona tili va oqish savodxonligi darslarini tashkil etish strukturasi

2022-05-23 08:47:47 | ko'rishlar soni: 430 | Yuklab olindi: 62-marta

O‘QUVCHILARNING O‘QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH

2022-05-23 08:45:36 | ko'rishlar soni: 134 | Yuklab olindi: 72-marta

Tarbiya darslarida keys stadi metodidan foydalanish

2022-05-11 04:39:32 | ko'rishlar soni: 185 | Yuklab olindi: 83-marta

Fanni o‘qitish bo‘yicha ilg‘or pedagogik tajribalar va ularni amalda qo‘llash.

Darslarda interfaol metodlardan foydalanish

2022-05-11 04:35:12 | ko'rishlar soni: 181 | Yuklab olindi: 46-marta

Fizika fanini o‘qitishda  rivojlangan davlatlar pedagogik tajribalarini o`rganish va ularni amalda qo‘llash. 

2022-04-29 09:31:02 | ko'rishlar soni: 123 | Yuklab olindi: 32-marta

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARNING OG‘ZAKI VA YOZMA SAVODXONLIK KO‘NIKMALARINI

BAHOLASH METODIKASI

2022-04-28 04:24:59 | ko'rishlar soni: 157 | Yuklab olindi: 70-marta

EGMA VA EGRA XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING AFZALLIKLARI

2022-04-28 04:18:07 | ko'rishlar soni: 431 | Yuklab olindi: 113-marta