Taqdimotlar

 

Mavzuga oid ko‘rgazmali vositalar multimedia, tarixga oid filmlar va boshqa AKT vositalaridan dars jarayonida samarali foydalanish

2019-08-17 09:46:55 | ko'rishlar soni: 694 | Yuklab olindi: 473-marta

 

 CHET TILLARNI O‘QITISHDA ILG‘OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA VA “CLIL” METODI

 MODERATOR: S.А.КAZAKOVA

 Rtm Bo‘lim boshlig‘i

 2019 yil  avgust

2019-08-17 09:46:31 | ko'rishlar soni: 2155 | Yuklab olindi: 1200-marta
2019-08-17 09:46:09 | ko'rishlar soni: 403 | Yuklab olindi: 249-marta
2019-08-17 09:45:23 | ko'rishlar soni: 501 | Yuklab olindi: 312-marta
2019-08-17 09:43:19 | ko'rishlar soni: 453 | Yuklab olindi: 251-marta

      Mazkur malaka ishida  maktabda metodik ishlarni rejalashtirish va tashkil etish  mavzusida bo‘lib, maktabda metodik kengashning maqsad va vazifalari , uni rejalashtirish va faoliyatini tashkil qilish kabi masalalarning mazmun-mohiyati batafsil ochib berilgan. Maktab metodik  kengashining bugungi kundagi maktabda ta’lim –tarbiya jarayonini rivojlantirishdagi  roli haqida fikr yuritilgan 

2019-05-01 06:37:32 | ko'rishlar soni: 2160 | Yuklab olindi: 1716-marta

2019-04-09 11:07:50 | ko'rishlar soni: 519 | Yuklab olindi: 199-marta

2019-04-09 10:47:10 | ko'rishlar soni: 451 | Yuklab olindi: 149-marta

2019-04-09 10:39:09 | ko'rishlar soni: 492 | Yuklab olindi: 217-marta