Taqdimotlar

 

Бугунги кунда жамият ва иқтисодий ривожланган мамлакатларда муносабатлар табиатини ўзгартирувчи, жумладан, таълим соҳаси ҳам, инновацион технологияларни ўзлаштириш билан боғлиқ бўлган ўзгаришларни бошидан кечирмоқда

2019-08-17 09:53:13 | ko'rishlar soni: 529 | Yuklab olindi: 299-marta

         “Zamonaviy maktab-ta’lim strategiyasi: yo‘nalishlar va ko‘rsatkichlar”. 

          MODERATOR : G‘. XAMRAYEV

          RTM METODISTI          

          2019 - yil  avgust  

2019-08-17 09:49:57 | ko'rishlar soni: 1165 | Yuklab olindi: 899-marta

INTEGRATSIYALASHGAN ta’limni  joriy etishdan ko‘zlangan maqsad- bu ta’lim jamiyat, ish va dunyoni bir butun holda tasavvur etish va ular  o‘rtasida barqaror aloqa o‘rnatish

2019-08-17 09:49:31 | ko'rishlar soni: 653 | Yuklab olindi: 319-marta

развитие человеческого капитала

как основного фактора, определяющего

 уровень конкурентоспособности

2019-08-17 09:49:05 | ko'rishlar soni: 542 | Yuklab olindi: 259-marta

Aссалому алайкум ҳурматли семенар иштирокчилари! НавбатдагиAнъанавий август кенгаши семинарижорий йилда ноанъанавий тарзда“Филология фанларини ўқитишда инновацион ёндашувлар”деб номланади.

2019-08-17 09:48:35 | ko'rishlar soni: 650 | Yuklab olindi: 322-marta

 Мухтарам Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев таъкидлаганларидек: “Ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш”  бу-одамлар онги, ҳулқини нотўғри тушунчалардан, иллатлардан халос қилиш, унинг маънавиятини соғлом тушунчалар билан даволаш, деб тушуниш мумкин”. Давлатимиз раҳбари ижтимоий, маънавий-маърифий соҳалардаги ишларни янги тизим асосида йўлга қўйиш бўйича 5 та муҳим ташаббусни илгари сурган эдилар. 

2019-08-17 09:48:12 | ko'rishlar soni: 612 | Yuklab olindi: 360-marta

●Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan kundan boshlab, ta'lim sohasiga jahon standartlari talablarini joriy etish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Imkoniyati cheklangan bolalarning sog‘lom tengdoshlari orasida bir xil sharoitda ta'lim olishini ta'minlash tendensiyasi ham shular jumlasidandir.

Ta'limda tenglik bo‘lishi, barcha bolalar birgalikda ta'lim olishi  Inklyuziv ta'lim deb nomlanadi va bugungi kunda  davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan.

2019-08-17 09:47:20 | ko'rishlar soni: 1136 | Yuklab olindi: 572-marta

Mavzuga oid ko‘rgazmali vositalar multimedia, tarixga oid filmlar va boshqa AKT vositalaridan dars jarayonida samarali foydalanish

2019-08-17 09:46:55 | ko'rishlar soni: 829 | Yuklab olindi: 564-marta

 

 CHET TILLARNI O‘QITISHDA ILG‘OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA VA “CLIL” METODI

 MODERATOR: S.А.КAZAKOVA

 Rtm Bo‘lim boshlig‘i

 2019 yil  avgust

2019-08-17 09:46:31 | ko'rishlar soni: 2460 | Yuklab olindi: 1362-marta
2019-08-17 09:46:09 | ko'rishlar soni: 488 | Yuklab olindi: 280-marta