Taqdimotlar

 

Aylana va doira mavzusidagi

fundamental bilimlar

2022-03-02 07:03:41 | ko'rishlar soni: 340 | Yuklab olindi: 168-marta

O‘quvchilaringiz olgan bilimlarini sinfdan tashqarida qo‘llay olishadimi?

- Faningizni o‘zlari uchun kerak deb o‘rganishlariga ularga nima xalaqit qiladi (Davlat testlarini topshirish bundan mustasno)?

- O‘quvchilaringiz XXI asrda munosib yashashga tayyor deb hisoblaysizmi?

-  Nima uchun o‘qitayapsiz?

2022-03-02 06:58:26 | ko'rishlar soni: 470 | Yuklab olindi: 263-marta

Maktab ta’limida mumtoz asarlarni o’qitish bilan bog’liq muammolar

•Ma’lumki, hozirgi paytda o‘rta maktablarda adabiyot ta’limi mazmunan xalq og‘zaki ijodi, eng qadimgi (islomgacha bo‘lgan) davr adabiyoti, mumtoz adabiyot hamda yangi davr adabiyoti tarzida o‘qitilmoqda.
•Bu davr, ruknlarga mansub namunalarning o‘qitilish saviyasi hamda murakkablik darajasi bir xil emasligi barcha mutaxassislarga birdek ayondir.
2022-03-01 06:55:26 | ko'rishlar soni: 1145 | Yuklab olindi: 686-marta

´Motivasiya (lot. movere) - harakatga turtki, insonning xatti-harakatlarini, uning yo’nalishini, tashkilotini, faolligini va barqarorligini belgilovchi psixofizologik jarayon. Insonning ehtiyojlarini faol ravishda qondirish qobiliyati.

2022-03-01 06:01:04 | ko'rishlar soni: 343 | Yuklab olindi: 153-marta

Laboratoriya mashg‘uloti - maxsus jihozlangan o'quv-laboratoriya xonasida tashkil etilib, o'qituvchi ishning maqsadini tushuntiradi va o'quvchilarni topshiriqni bajarish algoritmi (tartibi) bilan tanishtiradi. Laboratoriya ishida bajarilishi lozim bo'lgan amallar aniq o'rnatilgan tartibda bajarilishi talab etiladi.

2022-02-25 04:24:13 | ko'rishlar soni: 439 | Yuklab olindi: 140-marta

O'quvchilarni TIMSS tadqiqotiga tayyorlash jarayonini takomillashtirish masalalari

2022-02-21 06:34:31 | ko'rishlar soni: 323 | Yuklab olindi: 171-marta

TIMSS mashq daftari va undan foydalanish

2022-02-21 06:29:34 | ko'rishlar soni: 435 | Yuklab olindi: 151-marta

Tabiiy fanlar - kuzatuv va tajribalarga, dalillarga asoslanib, tabiat hodisalarini tasvirlash, bashorat qilish va tushunish bilan shug‘ullanadigan fan

2022-02-21 06:14:15 | ko'rishlar soni: 2278 | Yuklab olindi: 1809-marta

Zahiriddin Muhammad Bobur

2022-02-16 10:07:10 | ko'rishlar soni: 381 | Yuklab olindi: 193-marta

•Umumiy o‘rta ta’limning MO‘D o‘quv-me’yoriy hujjatlari: o‘quv reja va fanlarning o‘quv dasturlari, o‘qitish metodologiyasi va baholashni ishlab chiqish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, darsliklar, o‘qituvchilar uchun qo‘llanma-O‘qituvchi kitoblari, o‘quvchi ish daftari, o‘quv-metodik materiallari ta’lim resurslarini (shu jumladan texnik va ilmiy manbalarni) ishlab chiqish, takomillashtirish va rivojlantirish uchun asos bo‘ladi. U pedagogik amaliyotni va baholash yondashuvlarini qo‘llab-quvvatlaydi va ushbu elementlarning barchasini birlashtirishga imkon beradi.

2022-02-16 09:53:15 | ko'rishlar soni: 359 | Yuklab olindi: 126-marta