Taqdimotlar

 

Pedagogning kasbiy imiji uchun zarur bo‘lgan xususiyatlar
•1. O‘quvchilar bilan ishlashda ishchanlik qobiliyati;- rejalashtirilgan vaqtda belgilangan ta’lim maqsadlariga erishish
•2. Ish faoliyati mobaynida o‘quvchilarga namuna bo‘lish nuqtai nazaridan o‘zini ko‘rsatishga moyillik va qo‘rqmaslik; -zamonaviy pedagogning talab etilayotgan imijiga qat’iy rioya qilish orqali erishiladi.
•3. Har qanday konflikt vaziyatlarni yecha olishi uchun;- o’qituvchida kompetentligining ekstrimal sifatlari shakllangan bo’lishi kerak.
•4. Oila, mahalla va ta’lim muassasalari va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik o‘rnata olishi uchun o’qituvchidan tegishli bilim, ko’nikma va malakalar bo’lishi talab etiladi.
2022-04-11 11:15:32 | ko'rishlar soni: 625 | Yuklab olindi: 217-marta

Maktab kutubxonasida turli tadbirlar tashkil etishning
huquqiy aspektlari    

2022-04-11 11:02:23 | ko'rishlar soni: 696 | Yuklab olindi: 483-marta

Tabiiy fanlar darsligi va mashq daftarini amaliyotda qo'llash 3-sinf

2022-04-04 10:49:08 | ko'rishlar soni: 17237 | Yuklab olindi: 3189-marta

Tabiiy fanlar darsini tashkil etish.

2022-04-04 10:44:56 | ko'rishlar soni: 413 | Yuklab olindi: 199-marta

“Yangi Oʻzbekiston – demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umumeʼtirof etilgan norma va prinsiplarga qatʼiy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan doʻstona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat boʻlgan davlatdir”.

2022-03-31 09:09:52 | ko'rishlar soni: 484 | Yuklab olindi: 265-marta

Boshlang'ich ta'lim bo'yicha o'qituvchilarning ilg'or tajribalarni aniqlash, tahlil qilish, o'rganish, yozish, umumlashtirish,ommalashtirishning zamonaviy texnologiyalari, shakl va usullari. Fanni o'qitishda to'plangan ilg'or tajribalar.

2022-03-24 10:19:55 | ko'rishlar soni: 485 | Yuklab olindi: 217-marta

MERIDIANLAR.Shimoliy qutb bilan janubiy qutbni tutashtiruvchi yer yuzasidan o‘tkazilgan yarim aylana chiziq .   Eslab qoling: Meridianlarda 10  yoyi uzunligi  o‘zgarmaydi va 111.1 km. ga teng bo‘ladi.

MERIDIANLAR.Yer ekvatoriga parallel qilib chizilgan aylana chiziqlar.Eslab qoling: Parallellarda 10  yoyi uzunligi ekvatordan qutblar tomon kamayib boradi.

2022-03-18 04:24:57 | ko'rishlar soni: 454 | Yuklab olindi: 194-marta

Aylana va doira mavzusidagi

fundamental bilimlar

2022-03-02 07:03:41 | ko'rishlar soni: 422 | Yuklab olindi: 201-marta

O‘quvchilaringiz olgan bilimlarini sinfdan tashqarida qo‘llay olishadimi?

- Faningizni o‘zlari uchun kerak deb o‘rganishlariga ularga nima xalaqit qiladi (Davlat testlarini topshirish bundan mustasno)?

- O‘quvchilaringiz XXI asrda munosib yashashga tayyor deb hisoblaysizmi?

-  Nima uchun o‘qitayapsiz?

2022-03-02 06:58:26 | ko'rishlar soni: 726 | Yuklab olindi: 362-marta

Maktab ta’limida mumtoz asarlarni o’qitish bilan bog’liq muammolar

•Ma’lumki, hozirgi paytda o‘rta maktablarda adabiyot ta’limi mazmunan xalq og‘zaki ijodi, eng qadimgi (islomgacha bo‘lgan) davr adabiyoti, mumtoz adabiyot hamda yangi davr adabiyoti tarzida o‘qitilmoqda.
•Bu davr, ruknlarga mansub namunalarning o‘qitilish saviyasi hamda murakkablik darajasi bir xil emasligi barcha mutaxassislarga birdek ayondir.
2022-03-01 06:55:26 | ko'rishlar soni: 1678 | Yuklab olindi: 1063-marta