Taqdimotlar

 

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARNING OG‘ZAKI VA YOZMA SAVODXONLIK KO‘NIKMALARINI

BAHOLASH METODIKASI

2022-04-28 04:24:59 | ko'rishlar soni: 484 | Yuklab olindi: 251-marta

EGMA VA EGRA XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING AFZALLIKLARI

2022-04-28 04:18:07 | ko'rishlar soni: 2240 | Yuklab olindi: 620-marta

“Maktabgacha ta’lim tashkilotida tasviriy faoliyat orqali bolalarni ijodkorlikga o‘rgatish”  

2022-04-13 06:56:50 | ko'rishlar soni: 378 | Yuklab olindi: 220-marta

Pedagogning kasbiy imiji uchun zarur bo‘lgan xususiyatlar
•1. O‘quvchilar bilan ishlashda ishchanlik qobiliyati;- rejalashtirilgan vaqtda belgilangan ta’lim maqsadlariga erishish
•2. Ish faoliyati mobaynida o‘quvchilarga namuna bo‘lish nuqtai nazaridan o‘zini ko‘rsatishga moyillik va qo‘rqmaslik; -zamonaviy pedagogning talab etilayotgan imijiga qat’iy rioya qilish orqali erishiladi.
•3. Har qanday konflikt vaziyatlarni yecha olishi uchun;- o’qituvchida kompetentligining ekstrimal sifatlari shakllangan bo’lishi kerak.
•4. Oila, mahalla va ta’lim muassasalari va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik o‘rnata olishi uchun o’qituvchidan tegishli bilim, ko’nikma va malakalar bo’lishi talab etiladi.
2022-04-11 11:15:32 | ko'rishlar soni: 451 | Yuklab olindi: 170-marta

Maktab kutubxonasida turli tadbirlar tashkil etishning
huquqiy aspektlari    

2022-04-11 11:02:23 | ko'rishlar soni: 479 | Yuklab olindi: 309-marta

Tabiiy fanlar darsligi va mashq daftarini amaliyotda qo'llash 3-sinf

2022-04-04 10:49:08 | ko'rishlar soni: 12883 | Yuklab olindi: 2636-marta

Tabiiy fanlar darsini tashkil etish.

2022-04-04 10:44:56 | ko'rishlar soni: 306 | Yuklab olindi: 160-marta

“Yangi Oʻzbekiston – demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umumeʼtirof etilgan norma va prinsiplarga qatʼiy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan doʻstona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat boʻlgan davlatdir”.

2022-03-31 09:09:52 | ko'rishlar soni: 383 | Yuklab olindi: 217-marta

Boshlang'ich ta'lim bo'yicha o'qituvchilarning ilg'or tajribalarni aniqlash, tahlil qilish, o'rganish, yozish, umumlashtirish,ommalashtirishning zamonaviy texnologiyalari, shakl va usullari. Fanni o'qitishda to'plangan ilg'or tajribalar.

2022-03-24 10:19:55 | ko'rishlar soni: 365 | Yuklab olindi: 171-marta

MERIDIANLAR.Shimoliy qutb bilan janubiy qutbni tutashtiruvchi yer yuzasidan o‘tkazilgan yarim aylana chiziq .   Eslab qoling: Meridianlarda 10  yoyi uzunligi  o‘zgarmaydi va 111.1 km. ga teng bo‘ladi.

MERIDIANLAR.Yer ekvatoriga parallel qilib chizilgan aylana chiziqlar.Eslab qoling: Parallellarda 10  yoyi uzunligi ekvatordan qutblar tomon kamayib boradi.

2022-03-18 04:24:57 | ko'rishlar soni: 307 | Yuklab olindi: 142-marta