Taqdimotlar

 

TIMMS mashq daftar va undan foydalanish

2022-11-16 06:47:53 | ko'rishlar soni: 292 | Yuklab olindi: 117-marta

O‘QUVCHILARNI TIMSS TADQIQOTIGA TAYYORLASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

2022-11-16 06:40:52 | ko'rishlar soni: 490 | Yuklab olindi: 304-marta

1- 2 sinflarda Ona tili va oqish savodxonligi darslarini tashkil etish strukturasi

2022-05-23 08:47:47 | ko'rishlar soni: 3839 | Yuklab olindi: 716-marta

O‘QUVCHILARNING O‘QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH

2022-05-23 08:45:36 | ko'rishlar soni: 1027 | Yuklab olindi: 767-marta

Tarbiya darslarida keys stadi metodidan foydalanish

2022-05-11 04:39:32 | ko'rishlar soni: 4189 | Yuklab olindi: 3406-marta

Fanni o‘qitish bo‘yicha ilg‘or pedagogik tajribalar va ularni amalda qo‘llash.

Darslarda interfaol metodlardan foydalanish

2022-05-11 04:35:12 | ko'rishlar soni: 624 | Yuklab olindi: 235-marta

Fizika fanini o‘qitishda  rivojlangan davlatlar pedagogik tajribalarini o`rganish va ularni amalda qo‘llash. 

2022-04-29 09:31:02 | ko'rishlar soni: 471 | Yuklab olindi: 199-marta

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARNING OG‘ZAKI VA YOZMA SAVODXONLIK KO‘NIKMALARINI

BAHOLASH METODIKASI

2022-04-28 04:24:59 | ko'rishlar soni: 741 | Yuklab olindi: 420-marta

EGMA VA EGRA XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING AFZALLIKLARI

2022-04-28 04:18:07 | ko'rishlar soni: 2999 | Yuklab olindi: 910-marta

“Maktabgacha ta’lim tashkilotida tasviriy faoliyat orqali bolalarni ijodkorlikga o‘rgatish”  

2022-04-13 06:56:50 | ko'rishlar soni: 660 | Yuklab olindi: 430-marta