Taqdimotlar

 

Fanning ilmiy-nazariy asoslari bo‘yicha dolzarb muammolar va ularning yechimi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar

2023-05-29 11:22:50 | ko'rishlar soni: 79 | Yuklab olindi: 34-marta

XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA TAYYORLANGAN DARSLIKLAR BILAN ISHLASHDA O‘QITUVCHINING ROLI

2023-03-10 04:39:12 | ko'rishlar soni: 327 | Yuklab olindi: 203-marta

TIMSS Mashq daftaridagi topshiriqlar ustida ishlash

2022-11-30 06:32:36 | ko'rishlar soni: 321 | Yuklab olindi: 150-marta

TIMMS mashq daftar va undan foydalanish

2022-11-16 06:47:53 | ko'rishlar soni: 218 | Yuklab olindi: 95-marta

O‘QUVCHILARNI TIMSS TADQIQOTIGA TAYYORLASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

2022-11-16 06:40:52 | ko'rishlar soni: 371 | Yuklab olindi: 238-marta

1- 2 sinflarda Ona tili va oqish savodxonligi darslarini tashkil etish strukturasi

2022-05-23 08:47:47 | ko'rishlar soni: 3489 | Yuklab olindi: 633-marta

O‘QUVCHILARNING O‘QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH

2022-05-23 08:45:36 | ko'rishlar soni: 770 | Yuklab olindi: 581-marta

Tarbiya darslarida keys stadi metodidan foydalanish

2022-05-11 04:39:32 | ko'rishlar soni: 2262 | Yuklab olindi: 1847-marta

Fanni o‘qitish bo‘yicha ilg‘or pedagogik tajribalar va ularni amalda qo‘llash.

Darslarda interfaol metodlardan foydalanish

2022-05-11 04:35:12 | ko'rishlar soni: 494 | Yuklab olindi: 201-marta

Fizika fanini o‘qitishda  rivojlangan davlatlar pedagogik tajribalarini o`rganish va ularni amalda qo‘llash. 

2022-04-29 09:31:02 | ko'rishlar soni: 359 | Yuklab olindi: 144-marta