Taqdimotlar

 

Ona tili va adabiyot fanidan modernizatsiya qilingan o‘quv dasturlari va ularning tahlili

2023-06-05 05:17:36 | ko'rishlar soni: 262 | Yuklab olindi: 104-marta

Kasbiy ehtiyojni amalga oshirish va kasbiy mahoratni rivojlantirish yo‘llari, usul va  va vositalari 

2023-06-03 09:03:37 | ko'rishlar soni: 319 | Yuklab olindi: 92-marta

O‘zgarishlarga  moslashuvchanlik psixologiyasi .

2023-06-03 08:58:28 | ko'rishlar soni: 269 | Yuklab olindi: 77-marta

Shaxslararo munosabatlarda moslashuvchanlikning ahamiyati.   O‘zgarishlarga moslashuvchanlik  psixologiyasi.

2023-06-03 08:54:39 | ko'rishlar soni: 279 | Yuklab olindi: 82-marta

Milliy  o‘quv dasturining   mazmun -mohiyati : talab va ehtiyoj

2023-06-01 09:10:17 | ko'rishlar soni: 643 | Yuklab olindi: 341-marta

Davlat (o‘zbek) tili  o‘qituvchisining  o‘zini-o‘zi rivojlantirishi 

2023-06-01 09:05:29 | ko'rishlar soni: 228 | Yuklab olindi: 109-marta

Davlat  ( o‘zbek ) tili o‘qituvchisining o'zini-o'zi rivojlantirishi

2023-05-30 11:44:06 | ko'rishlar soni: 166 | Yuklab olindi: 53-marta

Fanning ilmiy-nazariy asoslari bo‘yicha dolzarb muammolar va ularning yechimi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar

2023-05-29 11:22:50 | ko'rishlar soni: 182 | Yuklab olindi: 83-marta

XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA TAYYORLANGAN DARSLIKLAR BILAN ISHLASHDA O‘QITUVCHINING ROLI

2023-03-10 04:39:12 | ko'rishlar soni: 598 | Yuklab olindi: 399-marta

TIMSS Mashq daftaridagi topshiriqlar ustida ishlash

2022-11-30 06:32:36 | ko'rishlar soni: 440 | Yuklab olindi: 181-marta