Taqdimotlar

 

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish 

2023-11-30 04:28:56 | ko'rishlar soni: 756 | Yuklab olindi: 483-marta

 

 Imkoniyati cheklangan o‘quvchilarni qo‘llab-quvvatlashning turli strategiyalari

2023-10-12 08:37:00 | ko'rishlar soni: 193 | Yuklab olindi: 87-marta

 O‘zaro munosabatlarni o‘rnatishga qaratilgan muloqot maneralari 

2023-10-12 08:29:06 | ko'rishlar soni: 171 | Yuklab olindi: 73-marta

Imkoniyati cheklangan o‘quvchilar bilan ishlashning pedagogik – psixologik omillari

2023-10-12 08:25:03 | ko'rishlar soni: 1703 | Yuklab olindi: 1599-marta

Kreativlik qandaydir yangi, betakror narsa yoki badiiy shakl yaratish, fikrlash, kutulmagan g’oya va yechimga olib keluvchi aqliy jarayon. Shaxsning kreativligi yangi g’oyalarni yaratishi va qabul qilishiga nomoyon bo'ladi.

2023-10-10 10:33:08 | ko'rishlar soni: 353 | Yuklab olindi: 255-marta

Prezidentimizning 2018-yil 14-avgustdagi PQ 3907-son “ Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorida o‘qituvchining nufuzi va ijtimoiy mavqeyini oshirish, ularni asosiy vazifasi bo‘lgan o‘qitishdan chalg‘itadigan ishlardan ozod qilish, shaxsini himoya qilish ishlariga alohida e’tibor qaratildi.

2023-10-10 04:14:33 | ko'rishlar soni: 157 | Yuklab olindi: 79-marta

Nomilliy guruh o‘quvchilarining kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantirishda bilingval xususiyatlar

2023-08-30 09:22:44 | ko'rishlar soni: 144 | Yuklab olindi: 50-marta

Abay "Nasihatlar”i asari yuzasidan PISA topshiriqlari  

2023-06-07 09:28:58 | ko'rishlar soni: 657 | Yuklab olindi: 496-marta

Fandagi yangiliklar, fanni o'qitishning dolzarb masalalari

2023-06-05 05:27:55 | ko'rishlar soni: 494 | Yuklab olindi: 106-marta

Fanning  ilmiy-nazariy asoslari bo'yicha dolzarb muammolar

2023-06-05 05:22:03 | ko'rishlar soni: 260 | Yuklab olindi: 95-marta