Taqdimotlar

 

Abay "Nasihatlar”i asari yuzasidan PISA topshiriqlari  

2023-06-07 09:28:58 | ko'rishlar soni: 327 | Yuklab olindi: 237-marta

Fandagi yangiliklar, fanni o'qitishning dolzarb masalalari

2023-06-05 05:27:55 | ko'rishlar soni: 207 | Yuklab olindi: 52-marta

Fanning  ilmiy-nazariy asoslari bo'yicha dolzarb muammolar

2023-06-05 05:22:03 | ko'rishlar soni: 148 | Yuklab olindi: 60-marta

Ona tili va adabiyot fanidan modernizatsiya qilingan o‘quv dasturlari va ularning tahlili

2023-06-05 05:17:36 | ko'rishlar soni: 132 | Yuklab olindi: 48-marta

Kasbiy ehtiyojni amalga oshirish va kasbiy mahoratni rivojlantirish yo‘llari, usul va  va vositalari 

2023-06-03 09:03:37 | ko'rishlar soni: 121 | Yuklab olindi: 39-marta

O‘zgarishlarga  moslashuvchanlik psixologiyasi .

2023-06-03 08:58:28 | ko'rishlar soni: 126 | Yuklab olindi: 45-marta

Shaxslararo munosabatlarda moslashuvchanlikning ahamiyati.   O‘zgarishlarga moslashuvchanlik  psixologiyasi.

2023-06-03 08:54:39 | ko'rishlar soni: 139 | Yuklab olindi: 36-marta

Milliy  o‘quv dasturining   mazmun -mohiyati : talab va ehtiyoj

2023-06-01 09:10:17 | ko'rishlar soni: 255 | Yuklab olindi: 131-marta

Davlat (o‘zbek) tili  o‘qituvchisining  o‘zini-o‘zi rivojlantirishi 

2023-06-01 09:05:29 | ko'rishlar soni: 119 | Yuklab olindi: 55-marta

Davlat  ( o‘zbek ) tili o‘qituvchisining o'zini-o'zi rivojlantirishi

2023-05-30 11:44:06 | ko'rishlar soni: 98 | Yuklab olindi: 30-marta