Taqdimotlar

 

´Motivasiya (lot. movere) - harakatga turtki, insonning xatti-harakatlarini, uning yo’nalishini, tashkilotini, faolligini va barqarorligini belgilovchi psixofizologik jarayon. Insonning ehtiyojlarini faol ravishda qondirish qobiliyati.

2022-03-01 06:01:04 | ko'rishlar soni: 472 | Yuklab olindi: 204-marta

Laboratoriya mashg‘uloti - maxsus jihozlangan o'quv-laboratoriya xonasida tashkil etilib, o'qituvchi ishning maqsadini tushuntiradi va o'quvchilarni topshiriqni bajarish algoritmi (tartibi) bilan tanishtiradi. Laboratoriya ishida bajarilishi lozim bo'lgan amallar aniq o'rnatilgan tartibda bajarilishi talab etiladi.

2022-02-25 04:24:13 | ko'rishlar soni: 615 | Yuklab olindi: 191-marta

O'quvchilarni TIMSS tadqiqotiga tayyorlash jarayonini takomillashtirish masalalari

2022-02-21 06:34:31 | ko'rishlar soni: 412 | Yuklab olindi: 208-marta

TIMSS mashq daftari va undan foydalanish

2022-02-21 06:29:34 | ko'rishlar soni: 564 | Yuklab olindi: 192-marta

Tabiiy fanlar - kuzatuv va tajribalarga, dalillarga asoslanib, tabiat hodisalarini tasvirlash, bashorat qilish va tushunish bilan shug‘ullanadigan fan

2022-02-21 06:14:15 | ko'rishlar soni: 3306 | Yuklab olindi: 2353-marta

Zahiriddin Muhammad Bobur

2022-02-16 10:07:10 | ko'rishlar soni: 567 | Yuklab olindi: 316-marta

•Umumiy o‘rta ta’limning MO‘D o‘quv-me’yoriy hujjatlari: o‘quv reja va fanlarning o‘quv dasturlari, o‘qitish metodologiyasi va baholashni ishlab chiqish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, darsliklar, o‘qituvchilar uchun qo‘llanma-O‘qituvchi kitoblari, o‘quvchi ish daftari, o‘quv-metodik materiallari ta’lim resurslarini (shu jumladan texnik va ilmiy manbalarni) ishlab chiqish, takomillashtirish va rivojlantirish uchun asos bo‘ladi. U pedagogik amaliyotni va baholash yondashuvlarini qo‘llab-quvvatlaydi va ushbu elementlarning barchasini birlashtirishga imkon beradi.

2022-02-16 09:53:15 | ko'rishlar soni: 486 | Yuklab olindi: 156-marta

WordPress bu — kontentlarni boshqarish tizimi hisoblanib(CMS), PHP dasturlash tilida tuzilgan, qo’shimchasiga CSS stillari, JS kodlari, HTML teglari ham ishlatilgan. Bu CMS asosan blog saytlar tuzish uchun ishlatiladi, lekin hozirgi kunda istalgan murakkablikdagi saytlarni ham tuzish mumkin.

2022-02-16 09:29:15 | ko'rishlar soni: 687 | Yuklab olindi: 238-marta

PISA XALQARO TADQIQOTIDA MATEMATIK SAVODXONLIK YO‘NALISHI BO‘YICHA TOPSHIRIQLARNING QIYINLIK DARAJALARI

 

2022-02-16 06:59:14 | ko'rishlar soni: 516 | Yuklab olindi: 250-marta