O'quv qo'llanmalar

 

O’zbekistonimizda  mustaqillik sharofati bilan barcha sohalarda tub islohotlar amalga oshirildi,  iqtisodiy rivojlantirishning o’zbek modeli, kadrlar tayyorlashning milliy dasturi ishlab chiqildi va bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.  Mamlakatimizda ta’lim sohasiga alohida e’tibor qaratilib, kelajak avlodni tarbiyalash borasida zarur shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratilmoqda.  

2019-05-01 09:04:14 | ko'rishlar soni: 1328 | Yuklab olindi: 1067-marta

 

Ushbu uslubiy ko‘rsatmada umumta’lim maktablarida O‘zbek bolalar adabiyotining o‘ziga xosligi  va taraqqiyot bosqichlari, Аnvar Obidjon – o’zbek bolalar adabiyotining iste’dodli vakil, dars jarayonida buyuk allomalarimiz ijodini o’rgatish usullari e’tiborga olingan.

 

2019-05-01 07:06:57 | ko'rishlar soni: 659 | Yuklab olindi: 401-marta

Kirish

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta’lim standartlarini amaliyotga joriy etish – intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalashning muhim omili

      Bugungi tez o‘zgaruvchan hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan davrda yosh avlodni yuksak ma’naviyatli va intellektual rivojlangan shaxs qilib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

      Mazkur yo‘nalishdagi islohatlar ”Ta’lim to‘g‘risidagi” va ”Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risidagi” Qonunlar hamda keng ko‘lamli umummilliy dasturlar doirasida amalga oshirilib, dunyoning rivojlangan davlatlari va xalqaro tashkilotlar tomonidan e’tirof etilmoqda.

2019-05-01 06:46:48 | ko'rishlar soni: 3884 | Yuklab olindi: 2077-marta

  • Мамлакатимиз тараққиётининг янги, юксалиш босқичига ўтган ҳозирги кунда замонавий кадрларга бўлган эҳтиёжни таъминлаш, билимли ёшларни стратегик соҳаларга жалб қилиш масалалари долзарб бўлиб бормоқда.

Шу боисдан ҳам кейинги икки йил ичида юртбошимиз Шавкат Мирзиёев томонидан олий таълим сифатини оширишга қаратилган қатор қарорлар, фармонлар қабул қилинди.

2019-04-11 11:32:16 | ko'rishlar soni: 728 | Yuklab olindi: 499-marta