O'quv qo'llanmalar

 

Many students are more inductive than deductive reasoners, which means that they learn better from examples than from logical development starting with basic principles. The use of case studies can therefore be a very effective classroom technique.
Case studies are have long been used in business schools, law schools, medical schools and the social sciences, but they can be used in any discipline when instructors want students to explore how what they have learned applies to real world situations. Cases come in many formats, from a simple “What would you do in this situation?” question to a detailed description of a situation with accompanying data to analyze. Whether to use a simple scenario-type case or a complex detailed one depends on your course objectives.

2022-02-17 09:52:05 | ko'rishlar soni: 275 | Yuklab olindi: 129-marta

With hundreds of thousands of words in the English language, teaching vocabulary can seem like a very daunting prospect. Remember though that the average native speaker uses around only five thousand words in everyday speech. Moreover, your students won't need to produce every word they learn, some they will just need to recognize. Selecting what to teach, based on frequency and usefulness to the needs of your particular students is therefore essential. Once you have chosen what to teach, the next important steps are to consider what students need to know about the items, and how you can teach them.

2022-02-17 09:34:10 | ko'rishlar soni: 245 | Yuklab olindi: 94-marta

Respublikamizda ta’lim sohasiga innovatsion texnologiyalarni, o‘qitishning interfaol usullarini joriy etilayotganligi, o‘quvchilarning intelektual salohiyatini yuksaltirish, ijodiy tafakkurini shakllanishiga xizmat qiladigan yangicha yondashuvni vujudga keltirdi. O‘quvchi yoshlarni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda ta’lim tizimining ahamiyatini hech narsa bilan qiyoslab bo‘lmaydi. Shunning uchun, ta’lim tizimining moddiy-texnik ba’zasini boyitish va zamonaviy texnologiyalar bilan ta’minlashni davrning o‘zi taqoza etmoqda.
O‘quvchilarning fan asoslarini egallashga bo‘lgan qiziqishlarini ortirish, intelektual salohiyatini yuksaltirish va ijodiy tafakkurini shakllantirish masalasini ijobiy hal etish, o‘qitish jarayoniga zamon talablari asosidagi yangicha yondashuvni vujudga keltirdi. Aniqroq aytganda, ta’limda hamkorlikda ishlash texnikasining keng joriy etish va yangi zamon talablari asosida didaktik vositalarni tayyorlash hamda ulardan o‘qitish jarayonida foydalanish imkoniyatini yaratdi.

2022-02-16 11:07:48 | ko'rishlar soni: 492 | Yuklab olindi: 279-marta

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko‘lamli isloxotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustaxkamlash, xavfsizlik va xuquq-tartibotni, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson xuquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik muhitini ta’minlash uchun muhim poydevor bo‘ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, jahon talablari darajasida ta’lim olishi va kasb egallashi, fuqarolarimizning bunyodkorlik saloxiyatini ruebga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi.
Yаngi sharoitlardan kelib chiqib, “Ta’lim tugrisida”gi va “Kadrlar tayorlash milliy dasturi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga, 2017-2021 - yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagog kadrlarni tayorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaroriga muvofiq, ta’lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta’minlash, ta’limning zamonaviy metodologiyasini yaratish, davlat ta’lim standartlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish,uslubiy ko‘rsatmalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, maktabgacha ta’lim muassasalarining qulayligini ta’minlash, umumiy o‘rta ta’lim, o‘rta maxsus va oliy ta’lim sifatini yaxshilash hamda ularni - rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish hamda pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

2022-02-16 04:20:15 | ko'rishlar soni: 1316 | Yuklab olindi: 1103-marta

Internetning ixtiro etilishi, ommaviy axborot vositalarining imkoniyatlari beqiyos darajada kengayishi bilan bir qatorda axborot, g‘oya va mafkuralarni singdirishning ta’sirchan vositasiga aylandi. Aniqroq aytganda, raqib sanalgan davlat yoki xalqlarga nisbatan yolg‘on axborot negizida shakllangan g‘oyaviy va mafkuraviy ta’sir ko‘rsatish asosida ularni obro‘sizlantirish, ideallaridan adashtirish, qadriyatlaridan begonalashtirish, kelajagiga nisbatan ishonsizlik uyg‘otish va boshqa yolg‘on axborot bilan o‘z izmlariga solishga qaratilgan strategik maqsadlarda foydalanmoqdalar. Darhaqiqat, har qanday g‘oya yoki mafkura axborot negizida shakllanishini unutmasligimiz lozim. Mazkur jarayon ijtimoiy fanlarda, ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy muloqotda “axborot tahdidi”, “axborot xuruji” nomlari bilan izohlanayotgan tahdidlarning yana bir yangi turini vujudga kelganligidan dalolat bermoqda.

2022-02-16 04:05:55 | ko'rishlar soni: 412 | Yuklab olindi: 191-marta

Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo‘lidan ma’lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo‘lishi o‘sha davlatda yoshlar ta’lim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e’tibor darajasiga chambarchas bog‘liq. O‘zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.
Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti sifatida birinchi imzolagan qonun hujjati – 2016 yil 14 sentyabrdagi «Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida»gi Qonun ekanida ham ramziy mazmun-mohiyat mujassam. Mamlakatimiz aholisining yarmidan ko‘prog‘i yoshlardan iborat bo‘lgan davlatda yoshlarga oid davlat siyosatini izchil amalga oshirish, yosh avlodni har tomonlama etuk va barkamol, intellektual salohiyatli, o‘z qat’iy pozitsiyasiga ega, yurtda amalga oshirilayotgan islohotlarga befarq bo‘lmagan, yurtning ertangi munosib kelajagi uchun daxldorlikka tayyor, maqsadga intiluvchan, serg‘ayrat, vatanparvar, sadoqatli, komil shaxslar sifatida tarbiyalash O‘zbekistonni dunyoning eng rivojlangan davlatlari safidan o‘rin olishining muhim omili ekanini mamlakat rahbari va hukumat yaxshi anglaydi.

2022-02-15 09:10:44 | ko'rishlar soni: 360 | Yuklab olindi: 150-marta

Tarixdan yaxshi bilamizki, diniy bag‘rikenglik, turli millat va elatlarning o‘zaro tinch va totuv yashashi yurtimizga xos bo‘lgan fazilat, xalqimizning azaliy qadriyatlardan biridir. Xuddi ana shu hol IX – XII asrlarda Markaziy Osiyodan bir qator aql egalarining etishib chiqishiga sabab bo‘ldi. Ulardan faqat Al-Xorazmmiy, Ibn Sino va Al-Beruniylarni sanab o‘tishning o‘ziyoq o‘z vaqtida ajdodlarimiz erishgan kamolot cho‘qqisi haqida aniq tasavvur beradi.

2022-02-15 08:59:49 | ko'rishlar soni: 375 | Yuklab olindi: 202-marta

Yurtimizda amalga oshirilgan islohotlar tufayli barcha, jumladan, ijtimoiy - iqtisodiy sohalarda, shuningdek, ta´lim tizimida ham keskin o´zgarishlar yuz bermoqda. Yangi O‘zbekistonni ijtimoiy–iqtisodiy, g‘oyaviy-ma’naviy jihatdan mustahkamlash va takomillashtirish “Milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari” tamoyili asosida kelajakda buyuk davlatga aylantirishning muhim omili bo‘lib, uning hozirgi bosqichdagi maqsad va vazifalari Respublikamizning yangi tahrirda qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni hamda O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 6108-sonli “O’zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi Farmoni hamda 4884-sonli “Ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirishga oid qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi Qarorlaridada har tomonlama teran belgilab berilgan.

2022-02-15 05:52:07 | ko'rishlar soni: 3693 | Yuklab olindi: 3436-marta

Yurtimizda tinchlik va barqarorlik, izchil iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishni ta’minlash, inson huquq va erkinliklarini faol himoya qilish, aholi farovonligi va turmush darajasini oshirish kabi yo‘nalishlar suveren davlatimizning adolatli va insonparvar siyosatida doimiy ustuvor bo‘lib kelmoqda. Ular sirasida jamiyatning ma’naviy yuksalishi va shaxs ma’naviy kamolotiga berilayotgan e’tiborni alohida ta’kidlash lozim. Ertangi kun egalari bo‘lgan yosh avlodning ma’naviy va jismoniy kamoloti, zamon talablariga mos bilim olishi, kasb-hunar tanlashi, qobiliyati va iqtidorini erkin namoyon qilishi va yanada rivojlantirishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. O‘tgan yillar davomida mamlakatimizning ta’lim sohasida olib borgan faoliyati yosh avlodga zamonaviy ta’lim berish bilan birga ularni umuminsoniy va milliy qadriyatlar, yuksak insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalash, ongi va qalbini mafkuraviy va ma’naviy tahdidlardan ishonchli himoya qilish, ularda g‘oyaviy immunitet va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalalariga qaratilgan.

2022-02-15 05:44:31 | ko'rishlar soni: 825 | Yuklab olindi: 368-marta

2020 yil 30 oktabrda Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida mamlakatimizda taʼlim-tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari muhokamasi bo‘yicha videoselektor yig‘ilishidagi nutqida taʼkidlaganidek, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan, taʼlim va tarbiyadir.
Yig‘ilishda bugungi modernizatsiya jarayonlari, islohot va o‘zgarishlar natijadorligi maktab taʼlimiga, yangi avlod kadrlarini yetishtirish masalasiga borib taqalayotgani qayd etildi. Shu bois maktab direktorlari va muallimlarga ko‘p narsa bogʼliq. Ular qishloq va shaharlarda taʼlim-tarbiya, madaniyat va maʼnaviyat tarqatadigan fidoyi kishilardir. Mamlakatimiz taʼlim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish maqsadida taʼlimdagi hozirgi muammolarni hal qiladigan, yaqin besh yilda natijasini ko‘rsatadigan va taraqqiyot darajasini belgilab beradigan maqsadlar qamrab olingan.
Jumladan, jamiyatda muallimning obro‘-eʼtibori va maqomini ko‘tarish, o‘quv dasturlari va metodikasini to‘liq qayta ko‘rib chiqish, maktabni taʼlimning bosqichlari bilan uzviy bog‘lash, o‘qituvchilarni ortiqcha qog‘ozbozlikdan xalos etib, o‘z ustida ko‘proq ishlashi uchun sharoit yaratish va shuni rag‘batlantirish, maktab infratuzilmasi va undagi maʼnaviy muhitni yaxshilash kabi masalalarning yechimlari aniq belgilab berilmoqda. 

2022-02-15 05:16:09 | ko'rishlar soni: 770 | Yuklab olindi: 182-marta