O'quv qo'llanmalar

 

Musiqa darslarida tetiklashtiruvchi o'yinlardan foydalanish

2023-10-10 10:42:32 | ko'rishlar soni: 905 | Yuklab olindi: 763-marta

Ushbu uslubiy ko‘rsatma umumiy o‘rta ta’lim maktablariningboshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, boshlang‘ich ta’lim yonalishida ta’lim olayotgan bakalavr va magistrantlar foydalanishlari mumkin. Ushbu uslubiy ko‘rsatmada boshlang‘ich sinflarda didaktikmateriallarni tayyorlash va uardan foydalanishning shakl, metod va vositalari sharhlangan va metodik tavsiyalar berilgan.

2023-09-26 07:31:53 | ko'rishlar soni: 301 | Yuklab olindi: 147-marta

Ushbu uslubiy ko‘rsatma umumiy o‘rta ta’lim maktablarining boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, boshlang‘ich ta’lim yonalishida ta’lim olayotgan bakalavr va magistrantlar foydalanishlari mumkin. Ushbu uslubiy tavsiyanomada boshlang‘ich sinflarda inklyuziv ta’limni tashkil etishning shakl, metod va vositalari sharhlangan va metodik tavsiyalar berilgan.

2023-09-26 07:14:11 | ko'rishlar soni: 307 | Yuklab olindi: 152-marta

Uslubiy ko‘rsatma umumta’lim maktablarining barcha fan o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, MyTestEditor.exe, MyTestStudent.exe, MyTestServer.exe dasturlari kiradi. MyTest dasturi ushbu uchta dasturlardan tashkil topgan. MyTestEditor.exe dasturi orqali testni kiritish va tahrir etish,savol va javoblarni kiritish, to‘g’ri javobni belgilash va testni saqlash mumkin.

2023-09-22 10:12:21 | ko'rishlar soni: 245 | Yuklab olindi: 100-marta

Uslubiy ko‘rsatma maktablardagi fan o’qituvchilari uchun juda oson va qulay dastur bo’lib undan foydalanish qiyinchilik va tushunmovchilik keltirmaydi.

2023-09-22 10:09:31 | ko'rishlar soni: 270 | Yuklab olindi: 113-marta

Ushbu uslubiy qo‘llanma mamalakatimizning xalq ta’limi sohasida qolaversa boshqa ta’lim sohalarda ham faoliyat olib borayotgan pedagoglar, shuningdek, respublikamizdagi pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi tinglovchilarning uzluksiz kasbiy rivojlantirishini hamda ilmiy-metodik qo‘llab-quvvatlashida ijobiy natijaga erishish uchun ma’lum darajada xizmat qiladi. Qo‘llanmada mahorat akademiyasi nomli elektron ta’lim platformasining imkoniyatlari, undan foydalanish yuriqnomalari keng yoritib oʻtilgan. Shuningdek, telegram ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida ham bot yaratilgan boʻlib bu esa foydalanuvchilarga qulaylik yaratadi.

2023-09-13 04:54:07 | ko'rishlar soni: 409 | Yuklab olindi: 161-marta

Kо‘rsаtkichli, lоgаrifmik tenglаmаlаr vа tengsizliklаrni о‘rgаnish usullаri nоmli uslubiy kо‘rsаtmа аkаdemik litsey, о‘rtа mаktаb о‘quvchilаri vа о‘qituvchilаri fоydаlаnishlаri mumkin.
Bu uslubiy kо‘rsаtmа mаtemаtikаni chuqurlаshtirish vа murаkkаb tаdbiqiy mаsаlаlаrni yechishgа kаttа yоrdаm berаdi.

2023-08-24 08:59:32 | ko'rishlar soni: 12146 | Yuklab olindi: 9678-marta

Tеnglаmа tushunchаsi mаktаb mаtеmаtikа kursidа kоnkrеt-induktiv mеtоd оrqаli kiritilаdi. O’quvchilаr IV sinfgаchа nаturаl sоnlаr ustidа tа’rifsiz to’rt аmаlni bаjаrishni o’rgаnаdilаr, so’ngrа o’quvchilаrgа qo’shish, аyirish, bo’lish аmаllаridа qаtnаshаyotgаn kоmpоnеntlаrdаn ikkitаsi mа’lum bo’lgаndа nоmа’lum qаtnаshаyotgаn kоmpоnеntni tоpish o’rgаnilаdi. Bundа аnа shu tоpilishi kеrаk bo’lgаn kоmpоnеntni hаrf bilаn bеlgilаnаdi.

2023-08-24 08:56:45 | ko'rishlar soni: 3367 | Yuklab olindi: 3137-marta

Matematikani о‘rganish о‘quvchilarning о‘z ona tillarida xatosiz sо‘zlash, о‘z fikrini aniq, ravshan va lо‘nda qilib bayon eta bilish malakalarini о‘zlashtirishlariga yordam berishi kerak. Bu degan sо‘z о‘quvchilarning har bir matematik qoidani о‘z ona tillarida tо‘g‘ri gapira olishlariga erishish hamda ularni ana shu qoidaning matematik ifodasini formulalar yordamida tо‘g‘ri yoza olish qobiliyatlarini atroflicha shakllantirish demakdir.

2023-08-24 08:53:45 | ko'rishlar soni: 3586 | Yuklab olindi: 3250-marta

Qo‘lingizdagi qo‘llanmada axborotlarni katta jadvallarda emas, grafiklar va diagrammalarda ifodalashning afzalliklari, ularni iqtisodiy, siyosiy, ekologik, tahliliy, qiyosiy nuqtai nazardan o‘qish hamda hamma uchun tushunarli qilib taqdimot qilish, IELTS imtixonining “IELTS Academic Writing Task 1” topshirig‘ini ishlash talablari, matematik statistika tushunchalari, ta’riflari, ma’lumotlarni tahlil qilish va taqdim etishga doir izohlar keltirilgan.
Har bir bob yakunida o‘zingiz mustaqil bajarishingiz uchun topshiriqlar berilgan

2023-08-22 05:18:46 | ko'rishlar soni: 50944 | Yuklab olindi: 50083-marta