O'quv qo'llanmalar

 

Ushbu uslubiy ko‘rsatma nazariy va amaliy qismlardan iborat bo‘lib, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish yo‘llari samaradorligini oshirishga qaratilgan bo‘lib, maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachilar uchun mo‘ljallangan.

2023-06-19 10:49:05 | ko'rishlar soni: 265 | Yuklab olindi: 142-marta

Mazkur qo‘llanmada oilа tаrbiyasini tashkil etishda ota-onalarning asosiy vazifalari, bolalarning ota-onalar oldidagi farzandlik burchi va vazifalari, otaning farzandlar tarbiyasida shaxsiy namunasi, onaning qizlar tarbiyasida shaxsiy namunasi ilmiy pedagogik jihatdan asoslanib, ota-onalarning tarbiyachilik madaniyatini takomillashtirishga oid tavsiyalar berilgan.
Ushbu uslubiy qo‘llanma pedagogika va psixologiya yo‘nalishi talabalari, umumtaʼlim maktab o‘qituvchilari, sinf rahbarlari, tarbiyachilar, ota-onalar va keng jamoatchilik o‘z faoliyatlarida foydalanishlari mumkin.

2023-06-19 10:43:49 | ko'rishlar soni: 140 | Yuklab olindi: 61-marta

Ushbu uslubiy qo‘llanma otа-onаlаrning pedаgogik mаdаniyatini tаrkib toptirishga yo’naltirilgan bo’lib unda oila sharoitida ota-onalarning tarbiyachilik madaniyatini tashkil qilish, to‘ldirib borish va takomillashtirishga oid tavsiyalar bilan tanishadi. Ota-onalarning oila tarbiyasini yanada yaxshilash va takomillashtirishiga bevosita amaliy yordam beradi.

2023-06-19 10:38:22 | ko'rishlar soni: 140 | Yuklab olindi: 53-marta

Uslubiy ko‘rsatmada pedagogik dasturiy vositalar bo‘yicha tushunchalar, turli xil interaktiv topshiriqlarni online platformadan foydalanish orqali yaratish haqida ma‘lumotlar berilgan
Uslubiy ko‘rsatmada barcha toifadagi malaka oshirish o‘qituvchilari, shuningdek, talabalar va qiziquvchilarga mo‘ljallangan.

2023-06-19 10:08:31 | ko'rishlar soni: 164 | Yuklab olindi: 75-marta

Ushbu uslubiy ko‘rsatma boshlang‘ich sinflar o‘quv dasturida ona tili, o‘qish bolalarning lug‘atini boyitish, bog‘lanishli nutqni o‘stirish, adabiy-estetik tafakkurini kamol toptirish,nutq madaniyatini shakllantirish, nutq ta’sirchanligini ta’minlashning muhim omili ekanligi haqidagi ma’lumotlar o‘z aksini topgan

2023-06-19 10:05:23 | ko'rishlar soni: 862 | Yuklab olindi: 559-marta

Ushbu uslubiy qo‘llanmada matematika fani bolalarda tafakkur, diqqat, xotira, ijodiy tasavvur etish, kuzatuvchanlikni rivojlantirishda, shuningdek bolani topqirlikka va tezkorlikka undovchi xususiyatlarini shakillanishiga yordam berishi haqidagi ma’lumotlar o‘z aksini topgan.

2023-06-19 09:53:49 | ko'rishlar soni: 385 | Yuklab olindi: 142-marta

Ushbu uslubiy qo‘llanma mamalakatimizning xalq ta’limi sohasida qolaversa boshqa ta’lim sohalarda ham faoliyat olib borayotgan pedagoglar, shuningdek, respublikamizdagi pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi tinglovchilarning uzluksiz kasbiy rivojlantirishini hamda ilmiy-metodik qo‘llab-quvvatlashida ijobiy natijaga erishish uchun ma’lum darajada xizmat qiladi. Qo‘llanmada oʻqituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlantirishda elektron ta’lim platformalarinign imkoniyatlari, ta’lim platformalarini yaratishda nimalarga e’tibor berilishi lozimligi haqida batafsilroq tushunchalar berilgan.

2023-06-19 09:47:14 | ko'rishlar soni: 249 | Yuklab olindi: 63-marta

Uslubiy qo‘llanmada ta’limda nisbatan yangi bo‘lgan ta’lim texnologiya “Veb-kvest” texnologiyasi asosida dars haqida ma’lumotlar berilgan.
Uslubiy qo‘llanma barcha toifadagi malaka oshirish o‘qituvchilari, shuningdek, talabalar va qiziquvchilarga mo‘ljallangan.
Ushbu uslubiy qo‘llanma Samarqand viloyati PYMO‘MM huzurida Ilmiy kengash ning 2022 yil 27 dekabrdagi 6-sonida nashr uchun tavsiya etilgan

2023-06-14 07:11:00 | ko'rishlar soni: 626 | Yuklab olindi: 497-marta

Ushbu uslubiy qo‘llanma malaka toifasi maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachilari bo‘lgan tinglovchilar va MTT tarbiyachilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, uning maqsadi STEAM ta’limining vazifalari va afzalliklari bilan yaqindan tanishtirishdir. Uslubiy tavsiyalar vazifalarni amaliy hal qilish sohasida maktabgacha ta’lim tashkilotlarining turli yosh guruhlari uchun STEAM o‘yin texnologiyasidan foydalanish tajribasini umumlashtiradi.
Uslubiy tavsiyalar maktabgacha ta’lim xodimlarining keng doirasiga qaratilgan.

2023-06-13 08:19:14 | ko'rishlar soni: 1684 | Yuklab olindi: 970-marta

Ushbu uslubiy qo‘llanmada maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilarni hamda boshlang‘ich ta’lim Matematika (3-sinf), Tabiatshunoslik (3-4-sinflar), Ona tili (4-sinf) predmetlarini o‘rganish jarayonida ta’lim oluvchilarni kasblar olami bilan tanishtirish imkoniyatlari ishlab chiqilgan.
Shuningdek, unda boshlang‘ich maktab ta’limida o‘quvchilarni kasb-hunarlar bilan tanishtirishda o‘yin texnologiyalaridan foydalanish masalalari yoritilgan.
Uslubiy qo‘llanma malaka oshirish tinglovchilari hamda magistrlarga mo‘ljallangan.

2023-06-08 10:03:18 | ko'rishlar soni: 1397 | Yuklab olindi: 1078-marta