Referatlar

 

Talimiy: O‘quvchilarga 391-398 m.m orqali koʻp xonali sonni bir xonali

songa boʻlish  va ko‘paytirishni o‘rgatish.

Tarbiyaviy: Matematika fani orqali  hayotni to‘g‘ri tasavvur eta olishni,

Vatanni sevish va qadrlashni, guruhlarda ishlash orqali  muommolarni ahillik,  hamjihatlik bilan hal etish hissini tarbiyalash.

  • : Matematik topshiriqlar, didaktik o‘yinlar bajarish orqali  mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish;
2019-04-11 09:42:44 | ko'rishlar soni: 1444 | Yuklab olindi: 557-marta

Darsni xulosalarkanmiz, shuni aytishimiz mumkinki,  zamonaviy darsga bo‘lgan talab, o‘quvchi ongi va qiziqishlarining kengayishi, talabning ortib borishi bizni yanada faollikka, tirishqoqlikka, izlanuvchanlikka chorlaydi.  Hozirda o‘qituvchining asosiy vazifasi o‘quvchini chuqur va puxta bilim bilan qurollantirish, tushunish, o‘zlashtirish orqali shaxsning har tomonlama rivojlanishini ta’minlash, ularda bilim olish ehtiyojini tarbiyalash.Shaxsning to‘laqonli kamol topishi uchun, kelajakning ishonchli, mustahkam poydevori qilib shakllantirish bizning barcha faoliyatimizning bosh asosi  bo‘lmish bir soatlik darsga bog‘liq. Zero, “Sifatsiz o‘tilgan  bir soatlik dars-kelajakka qilingan xiyonatdir”.

2019-04-11 07:10:04 | ko'rishlar soni: 1320 | Yuklab olindi: 839-marta

Birinchi Prezidentimiz I.Karimov ,,Asosiy vazifamiz – Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovanligi yuksaltirishdir” mavzusidagi Vazirlar Mahkamasining majlisidagi nutqida: ,,Biz farzandlarimizning  nafaqat jismoniy va ma’naviy sog`lom o`sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo`lgan uyg`un rivojlangan insonlar bo`lib, XXI asr talablariga to`liq javob beradigan barkamol avlod bo`lib voyaga yetishi uchun zarur barcha imkoniyat va shartlarni yaratishni o`z oldimizga maqsad qilib qo`yganmiz”, degan edi.

 

2019-03-07 05:02:51 | ko'rishlar soni: 758 | Yuklab olindi: 375-marta
2019-02-22 06:35:22 | ko'rishlar soni: 3452 | Yuklab olindi: 3075-marta
2019-02-22 06:25:15 | ko'rishlar soni: 1144 | Yuklab olindi: 647-marta
2019-02-21 11:11:22 | ko'rishlar soni: 748 | Yuklab olindi: 475-marta
2019-02-21 11:03:25 | ko'rishlar soni: 862 | Yuklab olindi: 469-marta
2019-02-16 06:03:53 | ko'rishlar soni: 4980 | Yuklab olindi: 1339-marta
2019-02-15 10:54:57 | ko'rishlar soni: 1068 | Yuklab olindi: 448-marta