Muallif: У.А. БУТАЕВА

Chop etilgan yil: 2020

Nashriyot: Navro'z

Chop etilgan shahar: Toshkent

Мазкур монография талабалар психологик етуклик даражасини ташхис килишнинг психологик хусусиятларига багишланган булиб. Унда узбек хамда хориж психологларининг шу муаммо буйича илмий тахлилларига асосий эътибор каратилган. Етуклик муаммоси, етукликни ташхис килувчи диагнотик методикаларнинг келиб чикиш тарихи ва уларнинг психологик манбаларда кузатилиши хакида тахлилий мулохазалар билдирилган.

Монографияда психологик етуклик даражасини психодиагностика методикалари ёрдамида текшириш ва ривожлантирувчи дастур муаммоси тахлил этилиб, бунда кандай мезонларга асосланиш кераклиги курсатиб утилади, бу йуналишда ташхис ишларини амалга ошириш учун зарур анъанавий хамда янги муаллифлик методикалари келтирилади. Ушбу кулланма амалиётчи психологлар, психология фани укитувчилари, илмий тадкикотчилар хамда психик тараккиёт муаммоларига кизикувчи барча турдош мутахассисларга мужалланган

2020-10-22 05:33:31 | ko'rishlar soni: 1452 | Yuklab olindi: 1079-marta