Muallif: XURRAMOV ANVAR VAFOKULOVICH

Chop etilgan yil: 2022

Nashriyot: Samarqand viloyat pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi

Chop etilgan shahar: Samarqand

Ushbu  ko‘rsatmada  umumta’lim  muassasalarida  faoliyat  ko‘rsatayotgan 
o‘qituvchilarning  kоmpеtеntligi,  innovatsion  faoliyatni  tashkil  etish,  o‘quv 
mаshg‘ulоtlаrini  sаmаrаli  pеdаgоgik  tеxnоlоgiyаlаr,  yоndаshuvlаr  bilаn  bоyitish, 
tа’lim jаrаyоnining mаzmunigа pеdаgоg kаdrlаrning zаmоnаviy tеxnоlоgiyаlаri vа 
uslubiyаtlаri,  usullаrini  qо‘llаsh,  shаxsiy  qоbiliyаtlаrini  nаmоyоn  qilish,  mаzkur 
sоhаdа о‘qituvchining innоvаtsiоn fаоliyаtini sаmаrаli tаshkil еtish vа uni yаnаdа 
оshirishgа qaratilgan bo‘lib, umumta’lim maktablari o‘qituvchilari uchun uslubiy 
yordam bo‘ladi degan umiddamiz. 

2023-03-09 10:57:18 | ko'rishlar soni: 398 | Yuklab olindi: 160-marta