Maqolalar

 

Maqolada funksional savodxonlik va uni shakillantirishning metodologik asosi haqida
so‘z yuritilgan. Shuningdek, muallif insonning hayoti davomida doimiy ravishda oladigan bilim,
ko‘nikma va malakalarini keng qamrovli hayotiy masalalar yechimini topishda va o‘z faoliyatining
turli sohalarida duch keladigan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarda qo‘llay olishi bo‘yicha
o‘z fikr va mulohazalarini berib o‘tgan.

2023-08-22 05:44:39 | ko'rishlar soni: 241 | Yuklab olindi: 116-marta

Мақолада, бугунги кунда умумтаълим мактаб ўқувчиларида функционал саводхонликни шакллантириш мақсадида фан ўқитувчиларининг топшириқлар тузиш кўникмаларини такомиллаштириш модели ишлаб чиқилган ҳамда таҳлил этилган.

2023-08-22 05:39:57 | ko'rishlar soni: 204 | Yuklab olindi: 105-marta

Maqolada “ta’lim sifati” tushunchasi tahlil etilib, unga berilgan ta’riflar
keltirilgan. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD ) tomonidan o‘tkazib
kelinayotgan, 15 yoshli o‘quvchilarning funksional savodxonligini baholashga
qaratilgan PISA xalqaro dasturining ta’lim sifatiga ta’siri qaralgan.

2023-08-22 05:34:15 | ko'rishlar soni: 195 | Yuklab olindi: 103-marta

Funksional savodxonlikni shakllantirishda o‘qituvchining kasbiy kompetentligi

2023-08-22 05:29:45 | ko'rishlar soni: 200 | Yuklab olindi: 102-marta

Introduction: Last years it is being paid great attention to increasing quality of higher education on the basis 
of  modern  requirements,  applying  modern  pedagogical  and  information  technologies  for  educational  progress.  In 
particular, duty  of “Improving efficiency and quality of activity of higher educational establishments on the basis of 
pre-establishing  international  standards of estimation of  quality of education and teaching” (The decree № PF-4947,  
№ 6, article 70, 2017) in Strategy of actions for the Further Development of the Republic of Uzbekistan was appointed 
and nowadays improvement of didactic provision about it gains a paramount importance.  

 

2019-05-01 06:33:22 | ko'rishlar soni: 498 | Yuklab olindi: 227-marta

Maqolada talaba psixologik yetukligining aspekitlaridan biri bo`lgan ijtimoiy inteliktni natijalarini o`rganish tahlil qilingan.

2019-05-01 06:19:25 | ko'rishlar soni: 517 | Yuklab olindi: 183-marta

  Ushbu maqola talaba yoshlarning psixologik yetuklik masalalariga bag`shlangan.

2019-05-01 06:09:01 | ko'rishlar soni: 917 | Yuklab olindi: 472-marta