Ma'ruza matnlari

 

2020-04-12 09:28:00 | ko'rishlar soni: 361 | Yuklab olindi: 211-marta
2020-04-12 09:19:46 | ko'rishlar soni: 577 | Yuklab olindi: 276-marta
2020-04-12 09:10:50 | ko'rishlar soni: 868 | Yuklab olindi: 626-marta

Davr, xalq ta‘limi xodimlaridan yuksak huquqiy madaniyatli bo‗lishni talab etmoqda. Zero, yuksak huquqiy madaniyatga ega bo‗lgan shaxs o‗zining huquqlari, erkinliklari va yurti, xalqi oldidagi ma‘suliyatini anglab etadi. ―Ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning huquqiy-me‘yoriy asoslari‖ dasturida ta‘lim tizimiga oid huquqiy me‘yoriy-hujjatlarni qabul qilish va o‗zgartirish kiritish tartiblarining huquqiy asoslari yoritib berilgan.
O‗quv dasturda korrupsiyaga qarshi kurashning qonuniy asoslari, bola huquqlarining me‘yoriy-huquqiy asoslari hamda O‗zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Xalq ta‘limi vazirligining buyruqlari hamda qarorlarini mazmun-mohiyati bayon etilganligi bilan ham xalq ta‘limi xodimlarining huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga hizmat qilish bilan ahamiyatlidir

2020-03-13 07:07:58 | ko'rishlar soni: 478 | Yuklab olindi: 306-marta

2017-2021-yillarga mo‗ljallangan ―O‗zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‗yicha Harakatlar strategiyasi‖, O‗zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi ―Xalq ta‘limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‗yicha qo‗shimcha chora-tadbirlar to‗g‗risida‖gi PF-5538-son va 2019-yil 29-apreldagi ―O‗zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‗g‗risida‖gi PF-5712-son Farmonlarining qabul qilinishi xalq ta‘limi tizimga zamonaviy texnologiya va innovatsiyalarni, xorijiy tajribalarni joriy etish, o‗quv-metodik majmua va qo‗llanmalar hamda elektron darsliklarning yangi avlodini yaratishni, pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda

2020-03-13 07:02:13 | ko'rishlar soni: 483 | Yuklab olindi: 235-marta

2017-2021-yillarga mo‗ljallangan ―O‗zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‗yicha Harakatlar strategiyasi‖, O‗zbekiston Respublikasi –Prezidentining― Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta‘limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‗g‗risida‖gi Qarorida pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish ta‗lim tizimi oldida turgan dolzarb masala sifatida belgilab o‗tilgan.

2020-03-02 06:07:08 | ko'rishlar soni: 383 | Yuklab olindi: 268-marta

“Musiqa fanini o„qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar” o‗quv modulining ishchi o‗quv dasturi musiqa fani o‗qituvchilari malakasini oshirish kursining o‗quv dasturi asosida tuzilgan bo‗lib, bu modulda musiqa ta‘limiga oid zamonaviy

2020-03-02 06:00:27 | ko'rishlar soni: 619 | Yuklab olindi: 477-marta