Ma'ruza matnlari

 

К И Р И Ш 
 
«Таълим  тўғрисида»ги  ва  «Кадрлар  тайѐрлаш  миллий  дастури 
тўғрисида»ги  Ўзбекистон  Республикаси  қонунларига,  2017-2021-  йилларга 
мўлжалланган  ―Ўзбекистон  Республикасини  янада  ривожлантириш  бўйича 
Ҳаракатлар  стратегияси‖,  2018  йил  5  сентябрдаги  ―Халқ  таълими  тизимига 
бошқарувнинг  янги  тамойилларини  жорий  этиш  чора-тадбирлари 
тўғрисида‖ги  ПҚ-3931-сонли  Қарори,  шунингдек  Ўзбекистон  Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги ―Умумий ўрта ва ўрта махсус, 
касб-ҳунар  таълимининг  давлат  таълим  стандартларини  тасдиқлаш 
тўғрисида‖ги  187-сонли  Қарорига  мувофиқ,  таълим  босқичларининг 
узлуксизлиги  ва  изчиллигини  таъминлаш,  таълимнинг  замонавий 
методологиясини  яратиш  ҳамда  улар  асосида  педагог  ходимларини  қайта 
тайѐрлаш  ва  уларнинг  малакасини  ошириш  мазмунини  янада 
такомиллаштиришни тақозо этади.   

 

2019-02-19 11:06:06 | ko'rishlar soni: 683 | Yuklab olindi: 406-marta

К И Р И Ш 
Мамлакатимизда  мустақиллик  йилларида  амалга  оширилган  кенг 
кўламли  ислоҳотлар  миллий  давлатчилик  ва  суверенитетни  мустаҳкамлаш, 
хавфсизлик  ва  ҳуқуқ-тартиботни,  жамиятда  қонун  устуворлигини,  инсон 
ҳуқуқ  ва  эркинликларини,  миллатлараро  тотувлик  ва  диний  бағрикенглик 
муҳитини  таъминлаш  учун  муҳим  пойдевор  бўлди,  халқимизнинг  муносиб 
ҳаёт  кечириши,  жаҳон  талаблари  даражасида  таълим  олиши  ва  касб 
эгаллаши,  фуқароларимизнинг  бунёдкорлик  салоҳиятини  рўёбга  чиқариш 
учун зарур шарт-шароитлар яратди. 
 

2019-02-19 11:04:49 | ko'rishlar soni: 928 | Yuklab olindi: 405-marta

КИРИШ 
 
Ишчи  дастур  Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  2017  йил  
7  февралдаги  “Ўзбекистон  Республикасини  янада  ривожлантириш  бўйича 
Ҳаракатлар  стратегияси  тўғрисида”ги  ПФ-4947-сонли  Фармони,  2018  йил  
5 сентябрдаги “Халқ таълими тизимига бошқарувнинг янги тамойилларини 
жорий  этиш  чора-тадбирлари  тўғрисида”ги  ПҚ-3931-сонли  Қарори, 
шунингдек  Ўзбекистон  Республикаси  Вазирлар  Маҳкамасининг  2017  йил  
6 апрелдаги “Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг давлат 
таълим  стандартларини  тасдиқлаш  тўғрисида”ги  187-сонли  Қарорида 
белгиланган  устувор  вазифалар  мазмунидан  келиб  чиққан  ҳолда  тузилган 
бўлиб, у замонавий талаблар асосида она тили ва адабиёт фани ўқитувчилари 
малакасини  ошириш  жараёнларининг  мазмунини  такомиллаштириш  ҳамда 
уларнинг касбий компетентлигини оширишни назарда тутади. 

2019-02-19 11:02:14 | ko'rishlar soni: 680 | Yuklab olindi: 335-marta

КИРИШ 
 
Ишчи  дастур  Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  2017  йил  
7  февралдаги  “Ўзбекистон  Республикасини  янада  ривожлантириш  бўйича 
Ҳаракатлар  стратегияси  тўғрисида”ги  ПФ-4947-сонли  Фармони,  2018  йил  
5 сентябрдаги “Халқ таълими тизимига бошқарувнинг янги тамойилларини 
жорий  этиш  чора-тадбирлари  тўғрисида”ги  ПҚ-3931-сонли  Қарори, 
шунингдек  Ўзбекистон  Республикаси  Вазирлар  Маҳкамасининг  2017  йил  
6 апрелдаги “Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг давлат 
таълим  стандартларини  тасдиқлаш  тўғрисида”ги  187-сонли  Қарорида 
белгиланган  устувор  вазифалар  мазмунидан  келиб  чиққан  ҳолда  тузилган 
бўлиб, у замонавий талаблар асосида она тили ва адабиёт фани ўқитувчилари 
малакасини  ошириш  жараёнларининг  мазмунини  такомиллаштириш  ҳамда 
уларнинг касбий компетентлигини оширишни назарда тутади.  

 

2019-02-19 10:59:35 | ko'rishlar soni: 718 | Yuklab olindi: 417-marta

Кириш 
 
“Таълим  тўғрисида”ги  ва  “Кадрлар  тайёрлаш  миллий  дастури 
тўғрисида”ги  Ўзбекистон  Республикаси  қонунларига,  2017-2021-  йилларга 
мўлжалланган  “Ўзбекистон  Республикасини  янада  ривожлантириш  бўйича 
Ҳаракатлар  стратегияси”,  Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг 
“Педагог кадрларни тайёрлаш, халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва 
уларнинг  малакасини  ошириш  тизимини  янада  такомиллаштириш  чора-
тадбирлари  тўғрисида”ги  Қарорига  мувофиқ,  таълим  босқичларининг 
узлуксизлиги  ва  изчиллигини  таъминлаш,  таълимнинг  замонавий 
методологиясини  яратиш  ҳамда  улар  асосида  педагог  ходимларини  қайта 
тайёрлаш  ва  уларнинг  малакасини  ошириш  мазмунини  янада 
такомиллаштиришни тақозо этади.   

 

 

2019-02-19 10:55:00 | ko'rishlar soni: 582 | Yuklab olindi: 245-marta

КИРИШ 
Ўқув  дастури  Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  2018  йил                                       
5  сентябрдаги  “Халқ  таълимини  бошқариш  тизимини  такомиллаштириш 
бўйича  қўшимча  чора-талбирлар  тўғрисида”ги  ПФ-5538-сонли  Фармони,    
Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  2017  йил  7  февралдаги 
“Ўзбекистон  Республикасини  янада  ривожлантириш  бўйича  Ҳаракатлар 
стратегияси  тўғрисида”ги  ПФ-4947-сонли  Фармони,    2017  йил  26 
сентябрдаги “Педагог кадрларни тайёрлаш, халқ таълими ходимларини қайта 
тайёрлаш  ва  уларнинг  малакасини  ошириш  тизимини  янада 
такомиллаштириш  чора-тадбирлари  тўғрисида”ги  ПҚ-3289-сонли  Қарори, 
шунингдек  Ўзбекистон  Республикаси  Вазирлар  Маҳкамасининг  2017  йил  6 
апрелдаги  “Умумий  ўрта  ва  ўрта  махсус,  касб-ҳунар  таълимининг  давлат 
таълим  стандартларини  тасдиқлаш  тўғрисида”ги  187-сонли  Қарори  ва  2012 
йил  10  декабрдаги  “Чет  тил  ўрганиш  тизимини  янада  такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1875-сонли Қарорда белгиланган устувор 
вазифалар  мазмунидан  келиб  чиққан  ҳолда  тузилган  бўлиб,  у  замонавий 
талаблар  асосида  хорижий  (инглиз)  тил  ўқитувчилари  малакасини  ошириш 
жараёнларининг  мазмунини  такомиллаштириш  касбий  компетентлигини 
оширишни назарда тутади. 

2019-02-19 10:53:53 | ko'rishlar soni: 585 | Yuklab olindi: 268-marta

Кириш 
   Ўқув  дастури  Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  2018  йил                                       
5  сентябрдаги  “Халқ  таълимини  бошқариш  тизимини  такомиллаштириш 
бўйича  қўшимча  чора-талбирлар  тўғрисида”ги  ПФ-5538-сонли  Фармони,    
Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  2017  йил  7  февралдаги 
“Ўзбекистон  Республикасини  янада  ривожлантириш  бўйича  Ҳаракатлар 
стратегияси  тўғрисида”ги  ПФ-4947-сонли  Фармони,    2017  йил  26 
сентябрдаги  “Педагог  кадрларни  тайёрлаш,  халқ  таълими  ходимларини 
қайта  тайёрлаш  ва  уларнинг  малакасини  ошириш  тизимини  янада 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3289-сонли Қарори, 
шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 
6 апрелдаги “Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг давлат 
таълим  стандартларини  тасдиқлаш  тўғрисида”ги  187-сонли  Қарори  ва 
2012  йил  10  декабрдаги  “Чет  тил  ўрганиш  тизимини  янада 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1875-сонли Қарорда 
белгиланган устувор вазифалар мазмунидан келиб чиққан ҳолда тузилган 
бўлиб, у замонавий талаблар асосида хорижий (инглиз) тил ўқитувчилари 
малакасини ошириш жараёнларининг мазмунини такомиллаштириш ҳамда 
уларнинг касбий компетентлигини оширишни назарда тутади.  
 

2019-02-19 10:44:47 | ko'rishlar soni: 586 | Yuklab olindi: 230-marta

Кириш 
Мамлакатимизда  мустақиллик  йилларида  амалга  оширилган  кенг 
кўламли  ислоҳотлар  миллий  давлатчилик  ва  суверенитетни  мустаҳкамлаш, 
хавфсизлик  ва  ҳуқуқ-тартиботни,  жамиятда  қонун  устуворлигини,  инсон 
ҳуқуқ  ва  эркинликларини,  миллатлараро  тотувлик  ва  диний  бағрикенглик 
муҳитини  таъминлаш  учун  муҳим  пойдевор  бўлди,  халқимизнинг  муносиб 
ҳаѐт  кечириши,  жаҳон  талаблари  даражасида  таълим  олиши  ва  касб 
эгаллаши,  фуқароларимизнинг  бунѐдкорлик  салоҳиятини  рўѐбга  чиқариш 
учун зарур шарт-шароитлар яратди. 

2019-02-19 10:41:19 | ko'rishlar soni: 523 | Yuklab olindi: 217-marta

КИРИШ 
Мамлакатимизда  мустақиллик  йилларида  амалга  оширилган  кенг 
кўламли  ислоҳотлар  миллий  давлатчилик  ва  суверенитетни  мустаҳкамлаш, 
хавфсизлик  ва  ҳуқуқ-тартиботни,  жамиятда  қонун  устуворлигини,  инсон 
ҳуқуқ  ва  эркинликларини,  миллатлараро  тотувлик  ва  диний  бағрикенглик 
муҳитини  таъминлаш  учун  муҳим  пойдевор  бўлди,  халқимизнинг  муносиб 
ҳаѐт  кечириши,  жаҳон  талаблари  даражасида  таълим  олиши  ва  касб 
эгаллаши,  фуқароларимизнинг  бунѐдкорлик  салоҳиятини  рўѐбга  чиқариш 
учун зарур шарт-шароитлар яратди. 
 

2019-02-19 10:39:50 | ko'rishlar soni: 867 | Yuklab olindi: 516-marta

К И Р И Ш 
Мамлакатимизда  мустақиллик  йилларида  амалга  оширилган  кенг 
кўламли  ислоҳотлар  миллий  давлатчилик  ва  суверенитетни  мустаҳкамлаш, 
хавфсизлик  ва  ҳуқуқ-тартиботни,  жамиятда  қонун  устуворлигини,  инсон 
ҳуқуқ  ва  эркинликларини,  миллатлараро  тотувлик  ва  диний  бағрикенглик 
муҳитини  таъминлаш  учун  муҳим  пойдевор  бўлди,  халқимизнинг  муносиб 
ҳаѐт  кечириши,  жаҳон  талаблари  даражасида  таълим  олиши  ва  касб 
эгаллаши,  фуқароларимизнинг  бунѐдкорлик  салоҳиятини  рўѐбга  чиқариш 
учун зарур шарт-шароитлар яратди. 

 

2019-02-19 10:37:46 | ko'rishlar soni: 481 | Yuklab olindi: 254-marta