Ma'ruza matnlari

 

“Musiqa fanini o„qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar” o‗quv modulining ishchi o‗quv dasturi musiqa fani o‗qituvchilari malakasini oshirish kursining o‗quv dasturi asosida tuzilgan bo‗lib, bu modulda musiqa ta‘limiga oid zamonaviy

2020-03-02 06:00:27 | ko'rishlar soni: 803 | Yuklab olindi: 558-marta

2017-2021- yillarga mo‗ljallangan ―O‗zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‗yicha Harakatlar strategiyasi‖, O‗zbekiston Respublikasi Prezidentining ―Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta‘limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‗g‗risida‖gi Qaroriga muvofiq, ta‘lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta‘minlash, ta‘limning zamonaviy metodologiyasini yaratish hamda ular asosida pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish mazmunini yanada takomillashtirishni taqozo etadi. O‗quv dasturi O‗zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi ―O‗zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‗yicha Harakatlar strategiyasi to‗g‗risida‖gi PF-4947-sonli, 2018 yil 5 sentyabrdagi ―Xalq ta‘limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo‗yicha qo‗shimcha chora-tadbirlar to‗g‗risida‖gi PF-5538-sonli Farmonlari, 2018 yil 5 sentyabrdagi ―Xalq ta‘limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‗g‗risida‖ PQ-3931-son Qarori, 2019 yil 29 apreldagi ―O‗zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‗g‗risida‖gi PF-5712-sonli Farmoni, O‗zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi ―Umumiy o‗rta va o‗rta maxsus, kasb-hunar ta‘limining davlat ta‘lim standartlarini tasdiqlash to‗g‗risida‖gi 187-sonli Qarori, shuningdek 2019 yilning 19 mart kuni Prezidentimiz boshchiligida o‗tkazilgan yoshlarimizga bo‗lgane‘tiborni yanada kuchaytirish, ularni madaniyat, san‘at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko‗nikmalarini shakllantirish, yurtimiz yoshlari o‗rtasida kitobxonlikni targ‗ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalarigabag‗ishlanganvideoselektor yig‗ilishida Prezidentimiztomonidan ilgari surilgan ―Yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish va ularning bo‗sh vaqtini mazmunli tashki letish bo‗yicha 5 ta muhim tashabbus‖da belgilangan ustuvor vazifalar mazmunidan kelib chiqqan holda tuzilgan

2020-03-02 05:50:38 | ko'rishlar soni: 2057 | Yuklab olindi: 1835-marta

Ushbu o’quv metodik majmua O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil  7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni, 2018 yil 5 sentyabrdagi “Xalq ta’limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3931-sonli Qarori, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-conli farmonida belgilangan ustuvor vazifalar mazmunidan kelib chiqqan holda tuzilgan bo‘lib, u zamonaviy talablar asosida rahbar o‘rinbosarlari malakasini oshirish jarayonlarining mazmunini takomillashtirish hamda ularning kasbiy kompetentligini oshirishni nazarda tutadi.

2020-02-17 07:39:13 | ko'rishlar soni: 4386 | Yuklab olindi: 4028-marta

- O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi nizom va boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlar mazmuni;

 - Xalq ta’limi tizimida ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning konseptual asoslarini, konsepsiyalarini va huquqiy-me’yoriy asoslarini;

- ta’lim sohasidagi davlat siyosati va uni amalga oshirish bo‘yicha ta’lim muassasalarining vazifalarini;

 - boshlang‘ich ta’lim fanlaridan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTS, o‘quv dasturlari, darslik, o‘quv qo‘llanmalar mazmunini;

 - boshlang‘ich ta’lim fanlaridan o‘quvchilar bilim, ko‘nikma va malakalarini baholashga qo‘yiladigan talablarni;

 - ta’lim jarayonida qo‘llaniladigan pedagogik, axborot va ta’lim-tarbiya texnologiyalarini;

- ta’lim jarayonida maktab matematika va tabiiy fanlar ta’lim sifatining Xalqaro manitoringi (TIMSS), matnni o‘qish va uni tushunish darajasini aniqlash bo‘yicha Xalqaro tadqiqot metodlarini (PIRLS);

 - ta’lim sohasidagi innovatsion faoliyat asoslarini bilishi kerak.

2020-02-15 06:17:15 | ko'rishlar soni: 5996 | Yuklab olindi: 5456-marta

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”giPF-4947-sonli Farmoni hamda «Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi Qaroriga muvofiq, ta’lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta’minlash, ta’limning zamonaviy metodologiyasini yaratish hamda ular asosida pedagog xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish mazmunini yanada takomillashtirishni taqozo etadi. Mamlakatimizda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan yangi davlat ta’lim standartlarini joriy etilishi o’rta maktab o’qituvchilari zimmasiga qator dolzarb

vazifalarni ko’ndalang qilib qo’ymoqda.Shu bilan birga, 2017-2018- o’quv yilidan maktablarda  11 yillik o’rta ta’limning joriy etilishi ham,o’z 

2020-02-13 11:09:53 | ko'rishlar soni: 540 | Yuklab olindi: 289-marta

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko‘lamlii slohotla rmilliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik vahuquq-tartibotni, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag‘ri kenglik muhitini ta’minlash uchun muhim poydevor  bo‘ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, jahon talablari darajasida ta’lim olishi va kasb egallashi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi.

2020-02-12 05:20:26 | ko'rishlar soni: 2478 | Yuklab olindi: 2287-marta

Ushbu  ishchi o‘quv dasturi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni, 2018-yil 5-sentyabrdagi “Xalq ta’limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3931-sonli Qarori, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-conli farmonida belgilangan ustuvor vazifalar mazmunidan kelib chiqqan holda tuzilgan bo‘lib, u zamonaviy talablar asosida fan o‘qituvchilari malakasini oshirish jarayonlarining mazmunini takomillashtirish hamda ularning kasbiy kompetentligini oshirishni nazarda tutadi.

2020-02-08 07:55:35 | ko'rishlar soni: 3368 | Yuklab olindi: 3056-marta

‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi “Xalq ta’limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi  PQ-3931-sonli qaroriga muvofiq, mazmun va sifat jihatidan xalqaro talablarga javob beradigan, ilg‘or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llagan holda yangilangan o‘quv rejalari va dasturlariga muvofiq ishlab chiqilgan o‘quv va o‘quv-metodik adabiyotlarning yangi avlodini tayyorlash va nashr etishni tashkil qilish vazifalari belgilab berilgan. SHu bilan birga, pedagog kadrlarni tanlash, tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishning ilg‘or va shaffof tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini joriy etish tizimini yanada takomillashtirish taqozo etadi. 

2019-10-04 07:04:07 | ko'rishlar soni: 609 | Yuklab olindi: 368-marta

Hurriyat - boy ma’naviyat va ruhiyat ilmidan oqilona, odilona va omilkorlik 
bilan  foydalanishni  taqozo  etmoqda.  Mamlakatimizdagi  mavjud  barcha  o‘quv 
yurtlari  ta’lim-tarbiyani  to‘g‘ri,  ilmiy  asosda  tashkil  etish  uchun  bu 
jarayonning  o‘ziga  xos  psixologik  qonuniyatlarini,  uning  mexanizmlarini, 
shuningdek, faol, mustaqil hamda ijodiy tafakkur jarayonini zamonaviy bilimlar 
asosida  tarkib  toptirishning  samarali  usullarini  bilishi  lozim  bo‘ladi.  Bu  borada, 
yosh davrlari psixologiyasi va pedagogik psixologiya -hozirgi zamon psixologiya 
fanining rivojlangan sohalaridan bo‘lib, bu o‘rinda muhim o‘rin egallaydi, zero 
u inson ruhiy olamining tabiati va uning qonuniyatlarini o‘rganuvchi sohadir. 
Yosh davrlari psixologiyasi va pedagogik psixologiya fanlari mushtarak, bir-
biriga  uzviy  bogliqdir,  chunki  ularning  har  ikkisi,  bitta,  umumiy  jarayonni  - 
ulg‘ayib borayottan insonning psixik faoliyati hamda uning xulq-atvorini tadqiq 
etadi.  Biroq,  shunday  bo‘lsa-da,  bu  ikki  fan  psixologiya  ilmining  mustaqil 
sohalari  hisoblanib,  ularning  har  biri  o‘z  predmeti  va  tadqiqot  vazifalariga 
egadir

2019-10-03 07:18:40 | ko'rishlar soni: 1220 | Yuklab olindi: 928-marta

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 сентябрдаги “Халқ 
таълими  тизимига  бошқарувнинг  янги  тамойилларини  жорий  этиш  чора- 
тадбирлари  тўғрисида”ги  ПҚ-3931-сонли  карорига  мувофик,  мазмун  ва  сифат 
жихатидан  халкаро  талабларга  жавоб берадиган,  илFор педагогик  ва  ахборот- 
коммуникация технологияларини куллаган холда янгиланган укув режалари ва 
дастурларига  мувофик  ишлаб  чиқилган  укув  ва  укув-методик  адабиётларнинг 
янги авлодини тайёрлаш ва нашр этишни ташкил килиш вазифалари белгилаб 
берилган. Шу билан бирга, педагог кадрларни танлаш, тайёрлаш, кайта тайёрлаш 
ва  уларнинг  малакасини  оширишнинг  илFор  ва  шаффоф  ташкилий-  хукукий 
механизмларини жорий этиш тизимини янада такомиллаштириш такозо этади. 

 

2019-10-03 06:42:52 | ko'rishlar soni: 1369 | Yuklab olindi: 1108-marta