Ma'ruza matnlari

 

Кириш 
Мамлакатимизда  мустақиллик  йилларида  амалга  оширилган  кенг 
кўламли  ислоҳотлар  миллий  давлатчилик  ва  суверенитетни  мустаҳкамлаш, 
хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартиботни, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ 
ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик муҳитини 
таъминлаш  учун  муҳим  пойдевор  бўлди,  халқимизнинг  муносиб  ҳаёт 
кечириши,  жаҳон  талаблари  даражасида  таълим  олиши  ва  касб  эгаллаши, 
фуқароларимизнинг  бунёдкорлик  салоҳиятини  рўёбга  чиқариш  учун  зарур 
шарт-шароитлар яратди. 

 

2019-02-27 11:49:03 | ko'rishlar soni: 405 | Yuklab olindi: 181-marta

Кириш 
Мамлакатимизда  мустақиллик  йилларида  амалга  оширилган  кенг 
кўламли  ислоҳотлар  миллий  давлатчилик  ва  суверенитетни  мустаҳкамлаш, 
хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартиботни, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ 
ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик муҳитини 
таъминлаш  учун  муҳим  пойдевор  бўлди,  халқимизнинг  муносиб  ҳаѐт 
кечириши,  жаҳон  талаблари  даражасида  таълим  олиши  ва  касб  эгаллаши, 
фуқароларимизнинг  бунѐдкорлик  салоҳиятини  рўѐбга  чиқариш  учун  зарур 
шарт-шароитлар яратди. 

 

2019-02-27 11:47:41 | ko'rishlar soni: 478 | Yuklab olindi: 189-marta

Кириш 
Мамлакатимизда  мустақиллик  йилларида  амалга  оширилган  кенг 
кўламли  ислоҳотлар  миллий  давлатчилик  ва  суверенитетни  мустаҳкамлаш, 
хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартиботни, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ 
ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик муҳитини 
таъминлаш  учун  муҳим  пойдевор  бўлди,  халқимизнинг  муносиб  ҳаѐт 
кечириши,  жаҳон  талаблари  даражасида  таълим  олиши  ва  касб  эгаллаши, 
фуқароларимизнинг  бунѐдкорлик  салоҳиятини  рўѐбга  чиқариш  учун  зарур 
шарт-шароитлар яратди. 

 

2019-02-27 11:45:32 | ko'rishlar soni: 664 | Yuklab olindi: 435-marta

Кириш 
Мамлакатимизда  мустақиллик  йилларида  амалга  оширилган  кенг 
кўламли  ислоҳотлар  миллий  давлатчилик  ва  суверенитетни  мустаҳкамлаш, 
хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартиботни, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ 
ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик муҳитини 
таъминлаш  учун  муҳим  пойдевор  бўлди,  халқимизнинг  муносиб  ҳаёт 
кечириши,  жаҳон  талаблари  даражасида  таълим  олиши  ва  касб  эгаллаши, 
фуқароларимизнинг  бунёдкорлик  салоҳиятини  рўёбга  чиқариш  учун  зарур 
шарт-шароитлар яратди. 

 

2019-02-27 11:43:49 | ko'rishlar soni: 675 | Yuklab olindi: 422-marta

Кириш 
Мамлакатимизда  мустақиллик  йилларида  амалга  оширилган  кенг 
кўламли  ислоҳотлар  миллий  давлатчилик  ва  суверенитетни  мустаҳкамлаш, 
хавфсизлик  ва  ҳуқуқ-тартиботни,  жамиятда  қонун  устуворлигини,  инсон 
ҳуқуқ  ва  эркинликларини,  миллатлараро  тотувлик  ва  диний  бағрикенглик 
муҳитини  таъминлаш  учун  муҳим  пойдевор  бўлди,  халқимизнинг  муносиб 
ҳаѐт  кечириши,  жаҳон  талаблари  даражасида  таълим  олиши  ва  касб 
эгаллаши,  фуқароларимизнинг  бунѐдкорлик  салоҳиятини  рўѐбга  чиқариш 
учун зарур шарт-шароитлар яратди. 

 

2019-02-27 11:41:27 | ko'rishlar soni: 447 | Yuklab olindi: 195-marta

Кириш 
Мамлакатимизда  мустақиллик  йилларида  амалга  оширилган  кенг 
кўламли  ислоҳотлар  миллий  давлатчилик  ва  суверенитетни  мустаҳкамлаш, 
хавфсизлик  ва  ҳуқуқ-тартиботни,  жамиятда  қонун  устуворлигини,  инсон 
ҳуқуқ  ва  эркинликларини,  миллатлараро  тотувлик  ва  диний  бағрикенглик 
муҳитини  таъминлаш  учун  муҳим  пойдевор  бўлди,  халқимизнинг  муносиб 
ҳаѐт  кечириши,  жаҳон  талаблари  даражасида  таълим  олиши  ва  касб 
эгаллаши,  фуқароларимизнинг  бунѐдкорлик  салоҳиятини  рўѐбга  чиқариш 
учун зарур шарт-шароитлар яратди. 

 

2019-02-27 08:34:38 | ko'rishlar soni: 491 | Yuklab olindi: 182-marta

Кириш 
Мамлакатимизда  мустақиллик  йилларида  амалга  оширилган  кенг 
кўламли  ислоҳотлар  миллий  давлатчилик  ва  суверенитетни  мустаҳкамлаш, 
хавфсизлик  ва  ҳуқуқ-тартиботни,  жамиятда  қонун  устуворлигини,  инсон 
ҳуқуқ  ва  эркинликларини,  миллатлараро  тотувлик  ва  диний  бағрикенглик 
муҳитини  таъминлаш  учун  муҳим  пойдевор  бўлди,  халқимизнинг  муносиб 
ҳаѐт  кечириши,  жаҳон  талаблари  даражасида  таълим  олиши  ва  касб 
эгаллаши,  фуқароларимизнинг  бунѐдкорлик  салоҳиятини  рўѐбга  чиқариш 
учун зарур шарт-шароитлар яратди. 

 

2019-02-27 08:30:12 | ko'rishlar soni: 446 | Yuklab olindi: 168-marta
2019-02-27 08:24:20 | ko'rishlar soni: 484 | Yuklab olindi: 205-marta

К И Р И Ш 
 
«Таълим  тўғрисида»ги  ва  «Кадрлар  тайѐрлаш  миллий  дастури 
тўғрисида»ги  Ўзбекистон  Республикаси  қонунларига,  2017-2021-  йилларга 
мўлжалланган  ―Ўзбекистон  Республикасини  янада  ривожлантириш  бўйича 
Ҳаракатлар  стратегияси‖,  2018  йил  5  сентябрдаги  ―Халқ  таълими  тизимига 
бошқарувнинг  янги  тамойилларини  жорий  этиш  чора-тадбирлари 
тўғрисида‖ги  ПҚ-3931-сонли  Қарори,  шунингдек  Ўзбекистон  Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги ―Умумий ўрта ва ўрта махсус, 
касб-ҳунар  таълимининг  давлат  таълим  стандартларини  тасдиқлаш 
тўғрисида‖ги  187-сонли  Қарорига  мувофиқ,  таълим  босқичларининг 
узлуксизлиги  ва  изчиллигини  таъминлаш,  таълимнинг  замонавий 
методологиясини  яратиш  ҳамда  улар  асосида  педагог  ходимларини  қайта 
тайѐрлаш  ва  уларнинг  малакасини  ошириш  мазмунини  янада 
такомиллаштиришни тақозо этади.   

 

2019-02-19 11:06:06 | ko'rishlar soni: 487 | Yuklab olindi: 282-marta

К И Р И Ш 
Мамлакатимизда  мустақиллик  йилларида  амалга  оширилган  кенг 
кўламли  ислоҳотлар  миллий  давлатчилик  ва  суверенитетни  мустаҳкамлаш, 
хавфсизлик  ва  ҳуқуқ-тартиботни,  жамиятда  қонун  устуворлигини,  инсон 
ҳуқуқ  ва  эркинликларини,  миллатлараро  тотувлик  ва  диний  бағрикенглик 
муҳитини  таъминлаш  учун  муҳим  пойдевор  бўлди,  халқимизнинг  муносиб 
ҳаёт  кечириши,  жаҳон  талаблари  даражасида  таълим  олиши  ва  касб 
эгаллаши,  фуқароларимизнинг  бунёдкорлик  салоҳиятини  рўёбга  чиқариш 
учун зарур шарт-шароитлар яратди. 
 

2019-02-19 11:04:49 | ko'rishlar soni: 767 | Yuklab olindi: 358-marta