Elektron darsliklar

 

Bizning vatanimiz O‘zbekiston deb nom-
lanadi. Uning bunday nomlanishi Kons-
titutsiyamizda mustahkamlab qo‘yilgan.
Mamlakatimizning poytaxti Toshkent shah-
ridir.

 

2019-03-02 04:22:50 | ko'rishlar soni: 2193 | Yuklab olindi: 1382-marta

2019-03-02 04:21:26 | ko'rishlar soni: 6336 | Yuklab olindi: 2685-marta

Abdurahmonova, Nabiya
Matematika: 2-sinf uchun darslik / N. Abdurahmonova, L. O‘rin-
boyeva; mas’ul muharrir M. Jumayev. — Toshkent: Yangiyo‘l 
Poligraf Servis, 2018. — 208 b.

 

2019-03-02 04:19:26 | ko'rishlar soni: 63602 | Yuklab olindi: 18658-marta

Mahkamjonov K., Xo‘jayev F. Jismoniy tarbiya.
2-sinf o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘llanma: — T.: 
«O‘zbekiston» NMIU, 2018. — 136 b.

 

2019-03-02 04:17:44 | ko'rishlar soni: 1579 | Yuklab olindi: 545-marta

2019-03-02 04:15:46 | ko'rishlar soni: 522 | Yuklab olindi: 245-marta

AТROFIMIZDAGI OLAM
Siz ko‘radigan hamma narsalar — binolar,
daraxtlar, gullar, suvlar, mashinalar, kapa-
laklar, tog‘lar, Quyosh, Oy va yulduzlarni
atrofimizdagi olam deymiz (1-rasm).
Atrofimizdagi olam juda xilma-xil bo`lib,
sirlari ko`p.
Odamlar qadimdan tabiatni o‘rganishga
qiziqishgan. Uning sirlarini bilishga inti-
lishgan.
 

 

2019-03-02 04:14:13 | ko'rishlar soni: 5450 | Yuklab olindi: 2120-marta

2019-03-01 09:37:23 | ko'rishlar soni: 813 | Yuklab olindi: 542-marta

Mannopova i.
texnologiya: 1-sinf uchun darslik / I. Mannopova, 
R. Mavlonova, N. Ibragimova. – Toshkent: «O‘zbekiston 
milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 80 bet.

2019-03-01 09:35:06 | ko'rishlar soni: 609 | Yuklab olindi: 275-marta

2019-03-01 09:32:45 | ko'rishlar soni: 725 | Yuklab olindi: 310-marta

Farzandlarimiz  bizdan  ko‘ra
kuchl   i,  bil imli,  dono  va  albatta
baxtli  bo‘lishlari  shart.
ISlOM  KARIMOV

 

2019-03-01 09:30:11 | ko'rishlar soni: 1973 | Yuklab olindi: 977-marta