Elektron darsliklar

 

1991-yil  31-avgust  O‘zbekistonimiz  uchun  asrga  ta-
tigulik  kun  bo‘ldi.  Shu  kundan  boshlab  O‘zbekiston 
zaminida  mardona  «Mustaqillik»  so‘zi  tilimizga  ko‘chdi, 
ongimiz,  tilimizdagi  qulf  sharaqlab  ochilib  ketdi.
O‘tgan  davr  mobaynida  yoshi  ulug‘lar  ham,  yoshi 
kichiklar  ham  qayta  tug‘ildi.  Bobomiz  sohibqiron  Amir 
Temurni  tanidik.  Shoh  va  shoir,  sarkarda  Bobur  Mirzo-
ning  ruhini  shod  etdik.  Imom  al-Buxoriy  va  Imom 
at-Termiziy,  Bahovuddin  Naqshbandiy,  Abdulxoliq 
G‘ijduvoniy,  Xoja  Ali  Romitaniy,  Burhoniddin  Marg‘inoniy 
kabi  yuzlab  ajdodlarimizni  bilib  oldik.

 

2019-03-05 05:01:07 | ko'rishlar soni: 23339 | Yuklab olindi: 5965-marta

Hurmatli  o‘quvchi! 
Siz “Texnologiya” darsligi yordamida quyi sinflarda 
olgan bilim, ko‘nikma va malakalarni mustahkaml agan 
holda turli xil materiallardan yanada chiroyli buyumlar, 
o‘yinchoqlar, modellar yasash texnologiyas ini o‘rgana-
siz, hunarmand ustalarning buyum yasash usullari bi-
lan tanishasiz. 
Darslikda berilgan topshiriqlarni bajarish natijasi-
da ma’lumotlarni qidirish, bajarish tartibini eslash, ax-
borotlardan foydalanish, o‘zaro sinfdoshlar va kattalar 
bilan muloqot qilish va bir-biringizga yordam berish, 
kelishib ishlashni o‘rganasiz. 

 

2019-03-05 04:55:36 | ko'rishlar soni: 942 | Yuklab olindi: 564-marta

O‘zbekiston taraqqiyot yo‘liga chiqdi. U o‘z bay-
rog‘iga ega bo‘ldi. O‘z tug‘rosini tasdiqladi. Bi-
rinchi Bosh qonunini yaratdi. Birlashgan Millatlar
Тashkiloti peshtoqida mustaqil davlatlar qatori
uning bayrog‘i ham  hilpiradi. Osmon darvozalari-
dan, temiryo‘l qopqalaridan yetti iqlim elchilari yur-
timizga kirib kelmoqda.

 

2019-03-05 04:52:01 | ko'rishlar soni: 823 | Yuklab olindi: 453-marta

“Deutsch mit SpaЯ 3” darsligi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrdagi “Chet 
tillarini o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-1875-sonli qarorida 
belgilangan talablar va vazifalardan kelib chiqqan holda yangicha  yondashuv asosida yaratildi. Darslik 
O‘zbekiston Raspublikasi uzluksiz ta’lim tizimining chet tillar bo‘yicha davlat ta’lim standarti va o‘quv 
dasturi talablariga asoslangan holda yozildi.

 

2019-03-04 09:21:26 | ko'rishlar soni: 670 | Yuklab olindi: 274-marta

2019-03-04 09:15:19 | ko'rishlar soni: 622 | Yuklab olindi: 302-marta

Mustaqillik  –  eng  ulug‘  ne’mat.  Mustaqil  davlat 
xalqi  erkin  va  ozod  bo‘ladi.  Shuning  uchun  ota-
bobolarimiz asrlar davomida mustaqillik uchun 
kurash  olib  borganlar. 
1991-yil  1-sentabr  –  O‘zbekiston  mustaqillikka 
erishgan  tarixiy  sana.  Shu  kundan  boshlab 
mamlakatimiz  taraqqiyot  yo‘liga  chiqdi.  Bugungi 
kunda  erishgan  yutuqlarimiz  mustaqillik  tufaylidir. 
Mustaqillik  yillarida  yosh  avlodning  komil 
insonlar bo‘lib yetishishlari uchun barcha sharoitlar 
yaratildi.  Yorug‘  va  shinam  o‘quv  xonalari,  sport 
inshootlari,  ijod  markazlari  barpo  etildi.  Yoshlar  bu 
imkoniyatlardan  foydalanib,  o‘z  iqtidorlarini  ro‘yobga 
chiqarishlari  mumkin. 
Bugungi kunda o‘zbekistonlik yoshlar har sohada 
ulkan  yutuqlarni  qo‘lga  kiritib,  dunyoga  tanilmoqdalar. 
Har  bir  inson  o‘z  Vataniga  xizmat  qilishi,  uning 
gullab-yashnashiga  hissa  qo‘shishi  lozim. 

 

2019-03-04 09:12:34 | ko'rishlar soni: 936 | Yuklab olindi: 451-marta

3- sinfda sizni juda ko‘p qiziqarli mash-
g‘ulotlar kutmoqda. Siz gimnastika, sport
o‘yinlari elementlari, yangi umumrivojlan-
tiruvchi mashqlarni va qiziqarli milliy ha-
rakatli o‘yinlarni o‘rganasiz. Shuningdek,
organizmingiz va jismoniy sifatlaringizni
rivojlantirish uchun murakkab mashqlar
bajarish lozimligini bilib olasiz.
Bundan tashqari, siz uchinchi sinfda
qanday mashqlar bo‘lishini, ular bir-biri-
dan nima bilan farq qilishini, ular qanaqa
sifatlarni rivojlantirish uchun qo‘llanilishini,
mashqlarni va undan qanday foydalanish
yo‘l-yo‘riqlarini bilib olasiz.

2019-03-04 09:09:02 | ko'rishlar soni: 734 | Yuklab olindi: 289-marta

Yurtimizda  tasviriy  va  amaliy  san’atga  ixlosmand 
o‘quvchilar  uchun  maktab  ta’limiga  qo‘shimcha  tarzda 
«Barkamol avlod» bolalar markazlarida turli yo‘nalishdagi 
to‘garaklar  faoliyat  ko‘rsatadi.

 

2019-03-04 09:07:14 | ko'rishlar soni: 2273 | Yuklab olindi: 1623-marta

Сергеева, Наталья.
Русский язык : учебник для 3 класса школ с узбекским и другими языками обуче-
ния / Н. Сергеева, О. Корчуганова. - Второе издание. - Ташкент : Yangiyo‘l Poligraf 
Servis, 2016. - 144 с.

 

2019-03-04 09:00:46 | ko'rishlar soni: 2074 | Yuklab olindi: 736-marta

Aziz o`quvchilar! qo`lingizdagi "Musiqa"darsligi ko`plab boshqa darsliklar qatori Istiqlol sharofati ila chop etilib,Mustaqillik ne`matiga aylandi.

2019-03-04 08:46:42 | ko'rishlar soni: 9293 | Yuklab olindi: 3926-marta