Elektron darsliklar

 

Ushbu o`quv metodik majmua chet tillarini o`qitishning innovatsiyon metodikalarini rivojlantirish Respublika ilmiy-amaliy markazi ishtirokida yaratildi

2019-03-05 11:24:07 | ko'rishlar soni: 690 | Yuklab olindi: 212-marta

«Deutsch  mit  SpaЯ  4»  o‘quv  metodik  majmuasi  O‘zbekiston Respublikasi 
Prezidentining 2012-yil 10-dekabrdagi «Chet tillarini o‘rganish tizimini yanada 
takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-1875-sonli qarorida belgilangan 
talablar va vazifalardan kelib chiqqan holda nemis tilini o‘rgatishning zamonaviy va 
ilg‘or pedagogik texnologiyalar hamda metodlar tamoyillari asosida yaratildi.
O‘quv-metodik majmua, darslik, ish daftari, multimedia resursi hamda o‘qituvchi 
uchun metodik qo‘llanmadan iborat bo‘lib, ular yaxlit bir holda 4-sinfga qadam 
qo‘ygan farzandlaringizning nemis tilida saboq olishlariga baholi qudrat yordam 
beradigan ko‘pdan ko‘p qiziqarli kommunikativ o‘yinlar, she’rlar, qo‘shiqlar va 
matnlarni o‘z ichiga olgan. Ularni farzandlaringiz tomonidan o‘zlashtirishda, Siz aziz 
ustozlar va ota-onalarning hissasi beqiyosdir.

 

2019-03-05 11:18:42 | ko'rishlar soni: 1217 | Yuklab olindi: 454-marta

Xilma -xil cholg`ularimiz va ulardan sodalanib kelayotgan milliy navolarimiz esa ana shu ma`naviy boylikning ajralmas qismidir. qulingizdagi manashu darslik sizlarni ana shunday ma`naviy boylikni ajralmas qismidir

2019-03-05 11:15:30 | ko'rishlar soni: 807 | Yuklab olindi: 272-marta

Aziz  o‘quvchi!  Tasviriy  san’at  hayotni  aks  ettirish-
da,  dunyo  go‘zalliklarini  his  qilishda  insonga  yordam 
berishini  bilasiz.
Siz  tasviriy  san’atning  turlari  haqida  birinchi  sinf-
dayoq  dastlabki  ma’lumot  olgansiz.  Tasviriy  san’at 
o‘zining tasvirlash usullari va boshqa jihatlariga qar ab,  
grafika, rangtasvir va haykaltaroshlik  kabi  turlarga 
bo‘linadi  (1-rasm). 

 

2019-03-05 10:58:28 | ko'rishlar soni: 2615 | Yuklab olindi: 1202-marta

Yozgi ta’tilda maza qilib dam oldingiz. Yoz o‘ziga 
xos ajoyib fasldir. Bu davrda kunlar uzun, tunlar esa 
qisqa bo‘ladi. Quyosh nurlari o‘lkamiz hududiga tikroq 
tushadi. Shuning uchun kunlar issiq, osmon bulutsiz 
bo‘ladi.
Yoz bolalarning eng sevimli faslidir. Yozda bolalar  
tengdoshlari bilan o‘ynaydilar, cho‘miladilar, tabiat  
ne’matlaridan bahramand bo‘ladilar.
Yozda dala va bog‘larda ishlar qizg‘in tus oladi. 
Ekinlar tagi yumshatiladi, o‘g‘it solinadi, sug‘oriladi,  
zararkunanda hasharotlardan tozalanadi. Hasharot-
larni qirishda jiblajibon, so‘fito‘rg‘ay, chug‘urchiq,  
qaldirg‘och, chumchuq, chittak kabi qushlar katta 
yordam beradi. 

2019-03-05 10:55:00 | ko'rishlar soni: 1544 | Yuklab olindi: 914-marta

Bikbayeva N. U.
Matematika: [Matn]: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4-sinfi
uchun darslik. / N.U. Bikbayeva, E. Yangabayeva, K. M. Girfanova. –
Qayta ishlangan va to‘ldirilgan 4-nashri. — Toshkent; „O‘qituvchi“
NMIU, 2017.  — 208 b.

 

2019-03-05 10:47:42 | ko'rishlar soni: 46500 | Yuklab olindi: 11092-marta

Aziz  o‘quvchi!  Qo‘lingizda  turgan  kitob  sizning 
1-2-3-sinf arda  «Odobnoma»  fanidan  olgan  bilimlaring-
izni  boyitadi.  Bu  kitob  bilan  do‘st  tutinsangiz,  nafaqat 
odob-axloq  qoidalari,  balki  hayotda  o‘zingiz  uchun  ke-
rak  bo‘ladigan  juda  ko‘p  ma’lumotlarni  bilib  olasiz.
Siz  asta-sekin  ulg‘ayib,  katta  hayot  sari  qadam 
qo‘ymoqdasiz.  Ana  shu  hayot  bilan  ta nishishingizda, 
uning  tartib-qoidalarini  o‘zlashtirishingizda  «Odobnoma» 
darsligi  yordamga  keladi.
Inson  odobi  bilan  go‘zal.  Shu  bois  bobokalonlari-
miz  yoshlikdan  ilm  va  odob-axloq  qoidalarini  egallash-
ga  undashgan.  Jumladan,  Alisher  Navoiyning  boy  ijodiy 
merosida  odob-axloqqa  oid  ibratli  溘krlar  ko‘p.

 

2019-03-05 05:19:24 | ko'rishlar soni: 1900 | Yuklab olindi: 1277-marta

O‘zbekiston taraqqiyot yo‘liga chiqdi. U o‘z bay-
rog‘iga ega bo‘ldi. O‘z tug‘rosini tasdiqladi. Bi-
rinchi Bosh qonunini yaratdi. Birlashgan Millatlar
Тashkiloti peshtoqida mustaqil davlatlar qatori
uning bayrog‘i ham  hilpiradi. Osmon darvozalari-
dan, temiryo‘l qopqalaridan yetti iqlim elchilari yur-
timizga kirib kelmoqda.
O‘zbekiston qadimiy va hamisha navqiron di-
yordir.  (Oydin Hojiyevadan)

 

2019-03-05 05:11:37 | ko'rishlar soni: 819 | Yuklab olindi: 495-marta

Bolalar, siz dunyo miqyosida tanilib, O‘z-
bekiston bayrog‘ini yuksaklarga ko‘tarayotgan
ko‘plab sportchilarning nomlarini eshitgansiz
yoki  ular haqida hujjatli filmlar ko‘rgansiz.
Shuni ta’kidlash o‘rinliki, mustaqillik tu-
fayli sportchilarimiz jahon chempionatlari,
Olimpiya, Osiyo o‘yinlarida, Osiyo birinchilik-
lari va nufuzli xalqaro musobaqalarda alohi-
da jamoa bo‘lib qatnashib, oltin, kumush,
bronza medallarini qo‘lga kiritib, O‘zbekis-
tonni dunyoga tanitdilar.

 

2019-03-05 05:09:11 | ko'rishlar soni: 2604 | Yuklab olindi: 1361-marta

Русский  язык  в  умелых  руках 
и  в  опытных  устах  —  красив,  пе-
вуч,  выразителен,  гибок,  послу-
шен...
А.  И.  Куприн

2019-03-05 05:06:05 | ko'rishlar soni: 749 | Yuklab olindi: 357-marta